U bent hier

Dit staat niet in de onderwijsbegroting

Dinsdag was het Prinsjesdag. De Koning sprak de troonrede uit en de regering Rutte III bood haar eerste begroting aan. Verus dook in de onderwijsbegroting en zocht uit wat er niet in staat. Drie punten.

Regeerakkoord

De begroting van OCW is een uitwerking van het vorig jaar gesloten regeerakkoord Rutte III. Het ligt voor de hand dat we de plannen die toen gemaakt zijn terug zien in de begroting. Ook bevat de begroting een uitwerking van de bestuurs- en sectorakkoorden die met de diverse sectororganisaties overeen zijn gekomen. Interessant is dan ook de vraag of er punten uit het regeerakkoord niet in deze begroting terecht zijn gekomen.

Eerlijk is eerlijk, de meeste zaken vonden we wel terug.  Maar drie onderwerpen zijn niet of zeer beperkt in de begroting te vinden; onderwerpen die voor het onderwijs wel van groot belang zijn.

Ouderbetrokkenheid

In het regeerakkoord lezen we: “Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken.” 

In de begroting lezen we weliswaar dat ouders zullen worden ondersteund in het gesprek met scholen, maar dat vindt alleen plaats in het kader van passend onderwijs en getuigt eerder van een negatieve dan positieve intentie.

OCW mag het begrip ouderbetrokkenheid wel wat positiever invullen. De campagne Samen zijn wij school is daar een goed voorbeeld van.     

Regelluwe scholen

In het regeerakkoord lezen we: “Uit de pilot regelluwe scholen blijkt dat sommige landelijke regels probleemloos geschrapt kunnen worden. Dat gaat het kabinet doen.”

Het woord ‘regelluwe’ komt in de begroting slechts 3 keer voor. Er wordt verwezen maar pilots, maar dat is toch wel wat anders de daadkrachtige formulering in het regeerakkoord.

Maatschappelijke diensttijd

In het regeerakkoord lezen we: “Om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving wordt de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd ingevoerd.”

Deze maatschappelijke diensttijd komt helemaal niet terug in de begroting. Een gemiste kans. Veel scholen en leerlingen waren heel positief over de maatschappelijke stage die nog niet zo lang geleden bestond. Verus wil zich inzetten om deze maatschappelijke diensttijd te realiseren.

Beeld: Martijn Beekman

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs