U bent hier

Dit is goed onderwijs

Op het congres De Staat van het Onderwijs, vorige week, verzorgde Verus een workshop over  een schooleigen visie op onderwijs. Nu de Inspectie zich naar aanleiding van het wetsvoorstel Bisschop c.s. in haar beoordelende rol moet gaan beperken tot de deugdelijkheidseisen wordt van scholen steeds meer een eigen visie op onderwijskwaliteit verwacht. 

De deelnemers aan de workshop voerden geanimeerde  gesprekken over wat goed onderwijs eigenlijk is en hoe een kwaliteitscultuur op school bevorderd kan worden. Duidelijk was dat het gesprek over wat goed onderwijs precies is voor scholen nog vrij nieuw is. En dit zijn volgens de aanwezigen de belangrijkste voorwaarden daarvoor: 

Maar al snel gaat het over meer dan alleen cognitieve vaardigheden. Goed onderwijs heeft aandacht voor:

  • het welbevinden van de leerlingen tijdens het onderwijsproces;
  • de leefwereld van het kind
  • niet te snel en te vroeg selecteren
  • gepersonaliseerd leren, en tegelijkertijd
  • samenwerking tussen leerlingen 
  • alle mogelijke emoties/ervaringen, niet alleen de positieve, ook bijvoorbeeld falen
  • wat kinderen doen in plaats van alleen voor wat ze bereiken

Scholen zien een grote mate van ouderbetrokkenheid als voorwaarde voor goed onderwijs. Zij zouden moeten meepraten over wat hun kind kan worden aangeboden in de school.

Kwaliteit maak je samen

Vervolgens is de vraag hoe de kwaliteit van goed onderwijs in de schoolcultuur kan worden ingebed. De deelnemers aan onze workshop opperden verschillende vormen voor een eigen kwaliteitscultuur met één gemene deler: eigenaarschap. Scholen moeten zelflerend zijn, van elkaar leren en daarvoor elkaar visiteren. 


PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs