U bent hier

Dit betekent de wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen voor uw organisatie

Het onderwijs krijgt te maken met een groot aantal nieuwe regels, met name op het gebied van medezeggenschap. Het gevolg van het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen, dat de Tweede Kamer afgelopen dinsdag aannam. Verus zet de nieuwe regels voor u op een rij. 

Verus vindt veel van deze regels overbodig, maar is blij dat meldplicht voor toezichthouders richting de inspectie uiteindelijk uit het wetsvoorstel geamendeerd is. 

Vorige week berichtten we al over de stemmingen over de vele amendementen en moties die vanuit de Tweede Kamer waren ingediend. Om de impact van de aangenomen amendementen op het wetsvoorstel te kunnen overzien vroeg minister Bussemaker de Kamer om een zogenaamde tweede lezing van de wet. En passant bracht zij nog wat technische correcties aan die door de vele wijzigingen noodzakelijk waren geworden. Afgelopen dinsdag kwam het wetsvoorstel dan wel in stemming. 

De meeste fracties die tijdens de debatten over het wetsvoorstel zeer kritisch waren bleken nu milder gestemd. Kennelijk waren zij door de aanname van een aantal amendementen voldoende overtuigd van de wenselijkheid van deze wet. De partijen die eerder al welwillend waren, waren dat nog steeds. En dus werd het wetsvoorstel met een zeer ruime meerderheid aangenomen. Alleen de PVV, SGP en de groep Groep Bontes/van Klaveren stemden tegen.

Nieuwe regels op een rijtje

De wet introduceert een groot aantal nieuwe regels op het gebied van governance, met name met betrekking tot de medezeggenschap. Verus heeft de nieuwe regels voor u op een rijtje gezet

Meldplicht eruit 

Wij hebben ons altijd kritisch opgesteld ten opzichte van het wetsvoorstel. Verus vond en vindt dat veel van de maatregelen in veel onderwijsinstellingen al praktijk zijn. Een groot deel van het wetsvoorstel is daarom wat ons betreft overbodig. Met de Raad van State vonden wij onder meer de plicht van toezichthouders om problemen bij de instelling bij de Inspectie te melden zeer onwenselijk. Door een aangenomen amendement van ChristenUnie en CDA is deze verplichting uit het uiteindelijke wetsvoorstel verdwenen. Dat stemt ons tot tevredenheid.

Het woord is nu aan de Eerste Kamer.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs