U bent hier

Dit betekent de Wet Arbeidsmarkt in balans voor het onderwijs

De Wet Arbeidsmarkt in balans is op 28 mei jl. aangenomen in de Eerste Kamer. Daarmee wordt onder andere de ketenbepaling voor contracten verruimt. Ook zijn er belangrijke wijzigingen rondom ontslag en transitievergoeding.

De nieuwe wet treedt, met uitzondering van enkele onderdelen, per 1 januari 2020 in werking.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • De maximale duur voor tijdelijke contracten wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Vanaf 1 januari mag een werkgever in 36 maanden tijd niet meer dan drie contracten overeenkomen met een werknemer. Zit tussen twee contracten meer dan zes maanden tijd, dat ontstaat een nieuwe keten.
  • Voor invalleerkrachten in het primair onderwijs die invallen voor een zieke leraar, wordt nu ook in de wet (dit stond al in de cao) opgenomen dat er een uitzondering komt op de ketenregeling. Zij kunnen meerdere tijdelijke contracten achter elkaar krijgen, zonder dat er een vast dienstverband ontstaat.
  • Payrollwerknemers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn, met uitzondering van pensioen.
  • Werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor een werknemers met een flexibel contract.
  • De werkgever moet jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht straks minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de cao kan hiervan worden afgeweken).
  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe grond geeft straks ook de mogelijkheid om ontslaggronden met elkaar te combineren. Daar tegenover staat dat de rechter in zo’n geval een hogere transitievergoeding kan toekennen.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Nu is het nog zo dat een werknemer na 10 jaar een half maandsalaris per dienstjaar opbouwt. Straks gaat voor elk dienstjaar de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook als het dienstverband langer is dan 10 jaar.
  • De overgangsregeling die bepaalt dat oudere werknemers met een lang dienstverband aanspraak kunnen maken op een hogere transitievergoeding komt te vervallen.
  • Maar: werknemers hebben vanaf dag één recht op transitievergoeding, en niet pas na twee jaar.

Vragen hierover? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs