U bent hier

Directe bekostiging voor onderwijs aan EMB-kinderen

Het onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking moet direct bekostigd worden, een motie daartoe werd dinsdag Kamerbreed aangenomen.

Harry Hoekjen is directeur-bestuurder van Onderwijscentrum Leijpark. Daar wordt onderwijs gegeven aan 400 leerlingen, waarvan 50 kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Hij vraagt al jaren om directe bekostiging van dit onderwijs. Hoekjen ziet de motie als een oproep aan het kabinet om werk te maken van de eigen afspraken in het regeerakkoord over gemakkelijker en eerlijker financiering voor EMB-leerlingen. “Want helaas is er anderhalf jaar na dato in de praktijk nog steeds niets veranderd aan de bureaucratische rompslomp.”

In de motie wordt daar een aantal voorstellen voor gedaan. De belangrijkste elementen:

  • een toelaatbaarheidsverklaring met de hoogste bekostigingscategorie voor de hele onderwijstijd
  • directe bekostiging van de zorg in onderwijstijd

Bureaucratische rompslomp

“Uiteraard ben ik daar heel blij mee”, reageert Hoekjen. “We hebben tot in den treure aangetoond wat de problematiek is, los het nu alsjeblieft op. Geef die kinderen en ouders zekerheid en verlos scholen van de bureaucratische rompslomp zodat ze hun eigenlijke werk kunnen doen.”

Wat de directeur-bestuurder betreft kan men een voorbeeld nemen aan de gemeente Tilburg. Die heeft in het kader van de urgentie van de situatie besloten een pilot te starten waarin Onderwijscentrum Leijpark, school voor SO en VSO, één zorgbedrag krijgen vanuit de Jeugdwet. “Nu de landelijke aanpak en andere geldstromen nog. Laat die kwetsbare kinderen niet bungelen.”

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs