U bent hier

Dijksma maakt opleiding tot geven van gymlessen minder zwaar

Jonge leerkrachten en studenten op de pabo kunnen gemakkelijker de bevoegdheid halen om gymlessen te geven in de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Staatssecretaris Dijksma heeft besloten om de opleiding te verlichten. Ze hoopt dat daardoor het tekort aan bevoegde leerkrachten afneemt.

Jonge leerkrachten en studenten op de pabo kunnen gemakkelijker de bevoegdheid halen om gymlessen te geven in de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Staatssecretaris Dijksma heeft besloten om de opleiding te verlichten. Ze hoopt dat daardoor het tekort aan bevoegde leerkrachten afneemt.

Dit antwoordt staatssecretaris Dijksma op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA). In maart 2008 kwamen een aantal Friese basisscholen in het nieuws omdat die de gymlessen tijdelijk hadden opgeschort bij gebrek aan leerkrachten met een bevoegdheid tot het geven van bewegingsonderwijs.

Pabostudenten die in augustus 2001 aan hun opleiding zijn begonnen, mogen alleen nog maar gymles geven in de groepen 1 en 2. Als ze ook in hogere groepen bewegingsonderwijs willen geven moeten ze de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs met succes afronden. Het gaat hier om een traject na of naast het reguliere opleidingsprogramma. Vooral vanwege de zwaarte van deze leergang laten veel afgestudeerden van de pabo deze opleiding links liggen.

Dat geeft echter twee problemen. Jonge leerkrachten komen zo moeilijker aan een baan omdat scholen de voorkeur geven aan een afgestudeerde met een gymbevoegdheid. Daarnaast ontstaan er binnen scholen organisatorische problemen, zoals in Friesland, omdat er te weinig leerkrachten zijn met een bevoegdheid.

Dijksma denkt dat met een aanpassing van de opleiding alsnog meer leerkrachten voor het 'gympapiertje' gaan. Ze wijst erop dat jonge leerkrachten op het moment dat ze aan de leergang beginnen, al bevoegd zijn om gymles te geven.   De bevoegdheidsregeling is in 2001 aangescherpt omdat de Tweede Kamer veronderstelde dat daardoor meer vakleerkrachten bewegingsonderwijs (opgeleid aan een academie voor lichamelijke opvoeding) op basisscholen zouden gaan werken. Dat effect heeft zich niet voorgedaan. Uit cijfers van OCW blijkt dat slechts ongeveer 9 procent van de lessen bewegingsonderwijs wordt verzorgd door een vakleerkracht. De geringe interesse wordt toegeschreven aan de vaak kleine omvang van de aanstellingen.

>>Zie ook: Protocol bewegingsonderwijs [1-1-5-1]

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs