U bent hier

Dijksma: Beeld over 'rijke' basisscholen onvolledig

Staatssecretaris Dijksma vindt dat de onderwijsvakbond AOb een onvolledig beeld heeft geschetst van de financiële reserves van de basisscholen. In het onderzoek van de AOb zijn wel de bezittingen van de scholen vermeld, maar niet de schulden en verplichtingen. De staatssecretaris schrijft dit in haar antwoord op vragen van de SP.

Staatssecretaris Dijksma vindt dat de onderwijsvakbond AOb een onvolledig beeld heeft geschetst van de financiële reserves van de basisscholen. In het onderzoek van de AOb zijn wel de bezittingen van de scholen vermeld, maar niet de schulden en verplichtingen. De staatssecretaris schrijft dit in haar antwoord op vragen van de SP.

De onderwijsbond publiceerde begin april 2008 in Het Onderwijsblad de uitkomsten van eigen onderzoek naar de vermogenspositie van de ongeveer zevenduizend basisscholen. De conclusie was dat het primair onderwijs over een gezamenlijk vermogen beschikt van ongeveer twee miljard euro (1,5 miljard op de bank, 0,5 miljard in aandelen en obligaties). Een aanzienlijk deel van dat bedrag zou volgens de AOb in het onderwijs moeten worden gestoken. Dijksma wijst erop dat niet in het artikel is vermeld dat de schoolbesturen samen 1,1 miljard aan schulden hebben en 0,5 miljard aan voorzieningen (verplichtingen waarvan de omvang en het moment van betaling nog niet geheel zeker is).

Dijksma zegt in haar antwoorden op vragen van de SP dat ze nu geen uitspraak wil doen of de omvang van de reserves te hoog, te laag of adequaat is. Er is voor het primair onderwijs op dit moment geen beoordelingskader voor de omvang van het eigen vermogen. "De interpretatie dat basisscholen over riante eigen vermogens beschikken deel ik dan ook niet. Om te kunnen beoordelen of de omvang van het eigen vermogen hoog, laag of adequaat is, laat ik op dit moment onderzoek uitvoeren door PriceWaterhouseCoopers", schrijft Dijksma. In juni 2008 zal ze de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs