U bent hier

Digitalisering en auteursrecht: kijk uit!

Op teksten, beeldmateriaal en muziek ligt auteursrecht. Scholen krijgen hier vaak mee te maken omdat in het onderwijs continu gebruik wordt gemaakt van zulk werk. Maar zonder toestemming van de maker of rechthebbenden mag een werk niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Gebeurt dit toch, dan is er sprake van een inbreuk op het auteursrecht. Dit kan nare financiële gevolgen hebben. 

Uitgangspunt is dat makers of hun rechthebbenden een financiële vergoeding kunnen eisen op het moment dat hun werk wordt verspreid of gekopieerd. 

Verspreiding binnen het onderwijs

Als het werk voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt, zonder winstoogmerk, en het is van belang voor het leerplan, dan mag het worden gebruikt zonder toestemming. De maker of de rechthebbende behoudt dan wel het recht om een billijke vergoeding voor het gebruik van het werk te vragen. 

In het onderwijs is deze vergoeding meestal vooraf geregeld, bijvoorbeeld doordat scholen een licentie betalen aan Buma Stemra of doordat een collectieve regeling is getroffen met de Stichting Reprorecht. Met inachtneming van de voorwaarden voor het onderwijs bent u dan vrij om het werk te gebruiken. 

In de praktijk

Geen probleem dus, zult u nu zeggen. Helaas gaat het in de praktijk toch nog weleens mis en dit heeft niet in de laatste plaats te maken met het feit dat scholen steeds meer en vaker digitaal te werk gaan.   

Stel, u bent met uw leerlingen in de klas aan het oefenen uit een liedboek. De bedoeling is dat er samen gezongen wordt op een externe locatie. Om iedereen te laten meezingen, ook de ouders, plaatst u de tekst en melodie van het lied in de algemeen toegankelijke nieuwsbrief op uw website. Niets aan de hand denkt u. Totdat de maker van het lied u de rekening presenteert: inbreuk op het auteursrecht! Of u even wilt betalen voor een licentie. 

Waarom moet er in zo’n geval toch betaald worden:

  1. Er is niet slechts sprake van een onderwijsdoel omdat ook de ouders van de kinderen een kopie van het lied wordt aangeboden.
  2. De openbare plaatsing op internet betekent dat het werk extern wordt aangeboden. De regeling met de Stichting Reprorecht of het betalen van een licentie aan Buma Stemra dekt dit niet. 
  3. In de praktijk zijn veel componisten en uitvoerende musici aangesloten bij Buma-Stemra, maar niet iedereen. In dit geval bleek de maker niet te zijn aangesloten. 

Let u hier dus op. 

Vragen?

Neem contact op met mr. Josephine Haneveer

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs