U bent hier

Deugdelijkheidseisen zijn er nooit teveel wat de Kamer betreft

De Wet actualisering deugdelijkheidseisen had eigenlijk tot doel onnodige deugdelijkheidseisen te schrappen. Voor het po zijn het er 82, voor het vo 130. Aan het eind van het liedje wordt er geen eis geschrapt en doen Kamerleden voorstellen voor het opnemen van nieuwe, extra deugdelijkheideisen.

De Tweede Kamer behandelde gisteren de Wet actualisering Deugdelijkheidseisen. Michel Rog (CDA) herinnerde zijn collega’s er even aan waarom de wet in eerste instantie is ingediend: kijken of de eisen nog bij de tijd zijn, overbodige eisen schrappen en terughoudendheid zijn met het toevoegen van nieuwe deugdelijkheidseisen. Rog: “Wat het CDA betreft betracht niet alleen de regering die terughoudendheid, maar ook de Tweede Kamer.”

Dat bleek tegen dovenmansoren. Al eerder concludeerde de inspectie dat er geen deugdelijkheidseis af kan. En daarbij dienden Kamerleden gisteren verschillende amendementen in waardoor het aantal eisen nog verder toeneemt: eisen voor het voorkomen van segregatie, twee uur bewegingsonderwijs per week en het hebben van een wetenschappelijk onderbouwde onderwijsvisie.

Onenigheid is er tussen Tweede Kamer en minister Slob over de deugdelijkheidseis ‘evident ondoelmatig’: onderwijsorganisaties moeten hun financiële middelen rechtmatig en doelmatig inzetten. De vraag is: wat is doelmatig? Kamerleden Bisschop (SGP), Rog en Heerema (VVD) dienden een amendement in om deze eis nader uit te werken in een algemene maatregel van bestuur. Dat wil Slob niet. De minister erkent dat dit inderdaad een open norm is die tot enige onzekerheid kan leiden, maar zegt dat het niet lukt daarover harde dingen in de wet te zetten omdat de situaties waarin scholen zitten teveel van elkaar verschillen.

Zeer opmerkelijk, omdat een kenmerk van een deugdelijkheidseis is dat die objectiveerbaar en meetbaar is.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs