U bent hier

‘Den Haag, red onderwijs Zeeuws-Vlaanderen door eilandenstatus’

“Laat Den Haag de portemonnee trekken voor het breed gedragen plan van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen.” Dat zegt Loes Ypma, voorzitter van Verus, de vereniging van 4000 katholieke en christelijke scholen. Verus doet deze oproep aan de minister van onderwijs in reactie op het vanmiddag verschenen rapport van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen. Wat betreft de lage leerlingdichtheid, gecombineerd met een zeer grote reisafstand tot scholen is de regio Zeeuws-Vlaanderen uitzonderlijk.

De Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen stemmen in met de aanbevelingen van het rapport om van vier schoolbesturen naar één schoolbestuur te gaan, en van vier scholen naar drie scholen. Samen neemt het voortgezet onderwijs op Zeeuws-Vlaanderen hiermee verantwoordelijkheid voor toekomstig, nabij en goed onderwijs. Verus is blij dat de problematiek van Zeeuws-Vlaanderen hiermee breed wordt erkend, maar ziet nu graag dat deze plannen ook daadwerkelijk financieel mogelijk worden gemaakt vanuit Den Haag.

Grote leerlingendaling

Scholen in Zeeuws-Vlaanderen hebben het al jaren zwaar als gevolg van leerlingendaling. Daarnaast gaan veel kinderen al op jonge leeftijd naar scholen in België. Er wordt keihard gewerkt om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Dit wordt echter steeds lastiger. Recent werd het Zwin College in Oostburg onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie gesteld. Een reisafstand van 30 kilometer tot aan de dichtstbijzijnde school dreigt nu voor 12 tot 18 jarige kinderen, in een gebied met zeer beperkt of zelfs zonder openbaar vervoer. De nijpende situatie op de scholen in Zeeuws-Vlaanderen is niet in het belang van kinderen.

Net als op de Wadden

Verus roept de minister op het onderwijs voor deze kinderen en de scholen in Zeeuws-Vlaanderen te redden door structureel toereikende financiële middelen vrij te maken. Zoals scholen op de Waddeneilanden een aparte status hebben vanwege slechte bereikbaarheid van scholen en de lage leerlingdichtheid, zou ook Zeeuws-Vlaanderen deze status moeten krijgen. Wat betreft de lage leerlingdichtheid, gecombineerd met een zeer grote reisafstand tot scholen is de regio Zeeuws-Vlaanderen uitzonderlijk en is een eilandenstatus gepast in de financiering. Europese publicaties noemen Zeeuws-Vlaanderen een uitzondering in vergelijking met alle andere gebieden in Nederland. Daarbij komt dat de rest van Zeeland hemelsbreed dichtbij ligt maar in reisafstand mijlenver weg is.

Toekomstbestendig en divers onderwijsaanbod

Uit onderzoek onder Zeeuws-Vlaamse ouders blijkt dat zij het erg belangrijk vinden dat er meerdere scholen in de regio open blijven. Verus hecht aan het overeind houden van een toekomstbestendig en divers scholenaanbod zodat er voor ouders en leerlingen iets te kiezen is. Scholen zijn waardegedreven gemeenschappen van iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Daar past bij dat kinderen uit dezelfde omgeving elkaar fysiek ontmoeten op school en samen opgroeien.

Steun startgroepen duurzaam

Veel ouders en kinderen uit Zeeuws-Vlaanderen kiezen voor België omdat kinderopvang vanaf twee en een half jaar vrijwel gratis is. Als reactie hierop is er in Nederland met succes geëxperimenteerd met startgroepen in Zeeuws-Vlaanderen, waar kinderen al jong welkom zijn, tegen gereduceerd tarief (5 halen, 2 betalen). Het is daarom goed dat de Taskforce adviseert structureel extra middelen vrij te maken voor startgroepen. Ook dit zou duurzame steun moeten krijgen uit Den Haag. De eilandenstatus met bijbehorende financiële middelen doet recht aan de basisscholen die hun best doen om de drempel te verlagen voor Nederlandse kinderen om in Nederland naar de basisschool en daarna het voortgezet onderwijs te gaan, in plaats van in ons buurland.

De overheid moet het initiatief vanuit de scholen koesteren en dient schoolbesturen in staat te stellen naar redelijkheid onderwijs aan te bieden.

Zie ook het bericht van VOS/ABB.

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs