U bent hier

Den Haag, beoordeel passend onderwijs op inhoud, niet op governance

“De reflex van de politiek is grijpen naar governance-instrumenten.” Schoolbestuurder Reinoud de Vries is voorzitter bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Delflanden en Haaglanden. Hij maakt zich zorgen over de governancestructuur die Den Haag de samenwerkingsverbanden door de strot dreigt te duwen.

Dit is het geval: de Rekenkamer berichtte begin dit jaar niet te kunnen achterhalen hoe samenwerkingsverbanden het geld voor passend onderwijs precies besteden. De politiek concludeerde meteen dat gestandaardiseerde geldstromen en een uniforme governancestructuur de oplossing waren. Of, zoals De Vries samenvat: “En er wordt gelijk gegrepen naar instrumenten als governance, ‘want dan is het goed geregeld’.”

Er wordt samengewerkt

Zowel in Delflanden (waar De Vries voorzitter dagelijks bestuur is) als in Haaglanden (waar hij voorzitter algemeen bestuur is) leeft het sentiment dat er “buiten ons om van alles gebeurt”, vertelt De Vries.

Als de buitenwereld kijkt naar samenwerkingsbesturen passend onderwijs ziet ze vooral heel veel schoolbesturen met verschillende belangen die moeten samenwerken. De Vries ontkent ook niet dat dat de praktijk is: zelf moet hij met respectievelijk 25 en 23 andere besturen afspraken maken over onderwijszorg aan de kinderen in twee regio’s. “Maar als we het begrip samenwerkingsverband letterlijk nemen, zou er ook echt samengewerkt moeten worden. En dat gebeurt.”

Kwaliteit boven structuur

Passend onderwijs gaat om goede zorg, goede ondersteuning en zo weinig mogelijk thuiszitters. Dáárover gaat het gesprek binnen de samenwerkingsverbanden. Maar daarover gaat de discussie in Den Haag helemaal niet, ziet De Vries. “Kijk naar de kwaliteit die de samenwerkingsverbanden leveren. En reken hen daarop af.”

Vanuit financieel-technisch oogpunt werd passend onderwijs ingevoerd om van de openeinderegeling af te komen, vult De Vries aan (het geld voor zorgleerlingen mocht niet verder stijgen, red.). Het onderwijs krijgt nu geld voor leerlingenzorg via de samenwerkingsverbanden en moet het onderling regelen. “De politiek moet dan ook het vertrouwen hebben dat wij dat goed doen.”

“Ik kan voor het primair onderwijs niet ander zeggen dan dat we de opdracht die er ligt begrepen hebben en die naar tevredenheid uitvoeren. De prioriteit van de politiek zou moeten liggen bij de inhoud, niet bij de governance.”

Lees ook

Over enkele weken verschijnt het Verus onderzoek dat aandacht besteed aan samenwerkingsverbanden: Samenwerken aan passend onderwijs

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs