U bent hier

Delen wat je beweegt voor christelijk onderwijs

Geregeld vraagt een school of schoolbestuur of de Besturenraad samen met hen een bezinningsdag in het teken van het christelijk karakter van de school wil vormgeven. Zo ook PCO Tsjûkemar, het bestuur van tien basisscholen in Joure en omstreken. Paul Boersma, senior adviseur Identiteit bij de Besturenraad, schetst het verloop van zo’n dag.

De dagen hebben tot doel dat leraren en medewerkers van de school in een rustige omgeving met elkaar spreken over wat hen beweegt om in het (christelijk) onderwijs te werken en over de mogelijkheden om daaraan vorm te geven, zowel in schoolverband als samen met de schoolomgeving.

De scholen van PCO Tsjûkemar hebben daarvoor het Karmel Klooster in Drachten als locatie gekozen, een plek waar nog de sfeer heerst van het kloosterleven, met een verstillende kapel, waar de alledaagse druk even wordt losgelaten.

Van persoonlijk naar gezamenlijk verhaal
Veelal aan de hand van een geprojecteerd beeld vertelt ieder een persoonlijk verhaal. Er is tijd om gesprekken te voeren over je achtergrond, je manier van in het leven staan en je kijk op onderwijs. Eigenlijk gaat het meer om luisteren naar elkaar dan dat er van gedachten wordt gewisseld. De toon van de dag is dan wel gezet. Leraren geven aan het weldadig te vinden om elkaar zo te kunnen ontmoeten en leren kennen.

Soms verkent een team dan hoeveel verschillende vormen van christelijk onderwijs er zijn. Op de bezinningsdagen van Tsjûkemar werd daarvoor gebruik gemaakt van een film waarin schoolleiders en leraren van katholieke scholen iets over hun scholen vertellen. Een aanzet om als leraren onder woorden te brengen wat het eigene van hun school is en wat daarvan zichtbaar is. Vooral dat laatste – wat geeft onze school een gezicht en wat laten wij daarvan zien – brengt de leraren vanuit het persoonlijke verhaal naar het gemeenschappelijke verhaal.

‘Identiteiten’
Leraren blijken zo ook over hun geloofsvisie te kunnen spreken zonder dat zij het gevoel hebben aan een beeld te moeten beantwoorden. De tijd dat een leraar zich zonder meer voegde in een godsdienstig kader is voorbij, evenals de verlegenheid om zich uit te spreken. Wel wordt duidelijk dat de christelijke traditie voor sommigen een persoonlijke betekenis heeft, terwijl anderen er een onbestemdere band mee hebben. Maar het zo met elkaar delen wat werken op de christelijke school betekent, is op zichzelf een vorm van identiteit beleven, van ‘identiteiten’ (een werkwoord).

Per school wordt het middagprogramma verschillend ingevuld. Soms willen de leraren praktisch bezig zijn en ervaringen opdoen met vertellen van (Bijbel)verhalen of spreken over een lied- en viercultuur op school. Andere teams zijn meer gericht op de vraag hoe zij als school betekenis willen hebben voor leerlingen en ouders, de schoolomgeving. In kleine groepen verkennen zij een aantal mogelijkheden om zich als school beleidsmatig meer te profileren. Soms vraagt een voorval uit het recente verleden om daarover in deze rustige sfeer met elkaar door te spreken.

Op een aantal bezinningsdagen wordt samen gezongen, soms onder leiding van Gerard van Amstel (verbonden aan de methode Trefwoord), soms onder de inspiratie van een collega. De schoolleider geeft ten slotte in een terugblik aan wat van de dag wordt meegenomen om in het komende jaar aan te werken.

Informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een bezinningsdag? Neem dan contact op met Paul Boersma, adviseur identiteit, E pboersma@besturenraad.nl, M 06 51 75 40 42.

Dit bericht komt uit de ID krant, een gezamenlijke uitgave van de Besturenraad en VKO. Het tweede nummer viel vorige week bij onze leden op de mat. Lees de ID krant hier online.

Let op: de op pagina 7 van deze ID krant aangekondigde bijeenkomst met Anselm Grün op 25 mei gaat wegens persoonlijke omstandigheden niet door.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs