U bent hier

Dekker werkt aan breed gedragen plan tegen pesten

Staatssecretaris Dekker gaat in gesprek met Kamerleden, experts en betrokkenen om tot een breed gedragen plan te komen om pesten aan te pakken en, vooral, te voorkomen. In die aanpak neemt de school een belangrijke plaats in. Dekker wil maatregelen nemen zodat scholen beter zijn toegerust om het verschijnsel effectief terug te dringen.

De bewindsman kondigt dit aan in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn ernstige incidenten met dodelijke afloop die veroorzaakt zijn door pestgedrag.

De staatssecretaris belegde begin januari een rondetafelbijeenkomst om een goed beeld te krijgen van de problematiek en wat er tot nu toe allemaal al gedaan wordt tegen pesten. Dat blijkt bijzonder veel te zijn. Zelfs zoveel dat scholen soms door de bomen het bos niet meer zien en geen goed zicht meer hebben op wat wel en niet werkt. En dat kan resulteren in handelingsverlegenheid, constateert Dekker.

De staatssecretaris gaat uitzoeken wat scholen nodig hebben om effectief te zijn, welke methoden hiervoor het geschiktst zijn en in hoeverre de vrijblijvendheid van de aanpak van pesten kan worden verminderd.

Dekker is er zich overigens van bewust dat de vrijheid van onderwijs een rol speelt. ‘Het gebruik van een bewezen effectieve methode zou een oplossing kunnen zijn, maar hierbij moet de spanning tussen het verplichten van een bepaalde methode en de autonomie van scholen in acht worden genomen’.

Mentaliteit
De bewindsman beseft dat wet- en regelgeving een sluitstuk is als het gaat om het bestrijden van pesten. ‘Het gaat hier ten diepste om de mentaliteit, het gedrag en de omgangsvormen op een school en deze laten zich lastig voorschrijven. Ook gelden al verplichtingen voor scholen in de huidige situatie. Zo moet bijvoorbeeld iedere school een veiligheidsplan opstellen waarin ook aandacht is voor het tegengaan van pesten. Dit plan mag echter geen papieren tijger zijn’.  

Dekker gaat de werking van de huidige regels nog eens goed tegen het licht houden, en bezint zich ook op de vraag over de wenselijkheid van nieuwe wetgeving. In dit verband vraagt hij de Tweede Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel dat gaat over de registratie van (gewelds)incidenten tot nader order aan te houden.

Rol leerkracht
De effectiviteit van de aanpak is sterk afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de leerkracht, liet professor Veenstra (RUG) eerder in onze nieuwsbrief weten. Dat pestprotocollen niet afdoende zijn, vertelde de directeur Gerard Regeling van de Koningin Beatrixschool in Enschede: “Het werkt niet, het is alleen symptoombestrijding”.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs