U bent hier

Dekker reageert afwijzend op voorstellen VOS/ABB over openbaar onderwijs

Alle scholen verplicht algemeen toegankelijk? Dekker denkt er niet over. En hij morrelt ook niet aan de overschrijdingsregeling. Het zijn twee van de negen maatregelen die VOS/ABB voorstelt om de positie van het openbaar onderwijs te versterken. Vorige week reageerde de staatssecretaris daar vooral afwijzend op.

VOS/ABB stuurde in november een brief met negen maatregelen aan de staatssecretaris en minister van Onderwijs. In de reactie die Dekker vorige week stuurde geeft hij aan met een aantal voorstellen al bezig te zijn en voor andere niet te voelen.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen en Dekkers reactie:

  1. Artikel 23 over de vrijheid van onderwijs moet gemoderniseerd. Hierop gaat Dekker niet inhoudelijk in. Hij verwijst naar zijn beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad over artikel 23 die binnenkort volgt.
  2. Het externe toezicht op het openbaar onderwijs moet naar het college van B&W. Dekker ziet op dit moment geen aanleiding het toezicht van de gemeenteraad te verleggen naar B&W.
  3. Openbaar schoolbestuur moet kindvoorzieningen kunnen aanbieden. Ook in het bijzonder onderwijs geven weinig schoolbesturen de voorkeur aan samenvoeging van onderwijs en kindvoorziening in één organisatie. Er zijn voor het openbaar onderwijs diverse vormen waarin samengewerkt kan worden met kinderopvang. De wetgeving voor het openbaar onderwijs wordt misschien als knellend ervaren, Dekker heeft geen haast hier iets aan te veranderen.
  4. Voor goed passend onderwijs moeten alle scholen algemeen toegankelijk worden. Dekker heeft geen aanwijzingen dat bijzonder onderwijs structureel zorgleerlingen weigert en is niet voornemens de wet op dit punt aan te passen.
  5. Alle scholen moeten segregatie en onderwijsachterstanden tegengaan. Het tegengaan van segregatie is vooral lokaal belegd.
  6. De overschrijdingsregeling moet aangepast worden voor adequaat onderwijsbeleid. Dekker wijst erop dat het voorstel van de VOS/ABB direct raakt aan het fundamentele recht op financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Hij is niet van plan aan dit recht te morrelen.
WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs