U bent hier

Dekker: ‘Ouders tevreden over scholenaanbod’

Vrijwel alle ouders hebben een voorkeur voor een bepaalde denominatie, pedagogisch-didactische visie of bijzondere kenmerk en zijn bereid hiervoor (hun kind) verder te (laten) reizen. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek dat de Universiteit van Maastricht in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker uitvoerde.

De Tweede Kamer vroeg vorig jaar november via een motie om een onderzoek naar de tevredenheid van ouders over het bestaande schoolaanbod en schoolkeuzemotieven. Aanleiding voor die motie was het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Die moet het stichten van nieuwe scholen eenvoudiger maken. 

Tevredenheid

Omdat Dekker alleen opdracht gaf voor een onderzoek naar schoolkeuzemotieven, gaven Verus en VGS eerder al opdracht voor een onderzoek naar de tevredenheid van ouders. Uit dit onderzoek bleek dat ouders erg tevreden zijn over het bestaande schoolaanbod. 

Motieven

De hoofdvraag van Dekkers onderzoek luidt wat de belangrijkste motieven en behoeften zijn van ouders en leerlingen bij het kiezen van nieuwe of bestaande scholen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Er is een aantal analyses gedaan waaronder hoever ouders bereid zijn hun kinderen extra te laten reizen voor de denominatie van de voorkeur. Het blijkt dat bijna alle ouders een voorkeur hebben voor een bepaalde denominatie, pedagogisch-didactische visie of bijzonder kenmerk. Alle drie deze kenmerken worden door ouders belangrijk gevonden. 

De 'optimale school' bestaat niet

De onderzoekers konden bepalen wat de optimale school zou zijn, wanneer er in iedere buurt maar één school stond. Dit zou een school zijn die het beste aansluit bij de gemiddelde voorkeuren van alle ouders. Maar wat blijkt: àls die school er zou zijn, zouden veel ouders ontevreden zijn omdat deze school te weinig aansluit bij hun eigen voorkeuren. 

Pleidooi voor keuzevrijheid

Het onderzoek is dus een duidelijk pleidooi voor keuzevrijheid. Die keuzevrijheid is er al in het Nederlandse onderwijs. Uit het onderzoek komt niet naar voren dat ouders ontevreden zijn met het huidige scholenaanbod. Aan de behoefte aan pedagogisch-didactische variatie wordt binnen het huidige stelsel al volop tegemoet gekomen. 

Dekker schrijft in de begeleidende brief bij het onderzoek dat ouders over het algemeen tevreden zijn maar dat hij desondanks ruimte ziet voor verbetering van het scholenaanbod. Gezien de grote tevredenheid van ouders over het huidige schoolaanbod en de mogelijkheid om binnen het huidige stelsel vorm te geven aan allerlei onderwijsconcepten ziet Verus geen noodzaak voor de door de staatssecretaris beoogde stelselwijziging die bovendien de nodige ongewenste neveneffecten veroorzaakt. Het betere is hier de vijand van het goede. 

Lees ook het novembernummer van Verus magazine: Scholen vernieuwen volop, ook zonder Dekkers wetsvoorstel

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs