U bent hier

Dekker keurt Dokkumer scholenfusie alsnog goed

Een marktaandeel van meer dan 50% alléén, is geen grond om een scholenfusie af te wijzen. Dat oordeelde de Rechtbank Leeuwarden in april. Nu heeft staatssecretaris Dekker de fusie tussen sbo De Twine en Cbo Dongeradeel alsnog goedgekeurd. 

De voorgenomen fusie tussen de Dokkumer schoolbesturen werd in 2012 afgewezen omdat die zou leiden tot een marktaandeel van 67%. Kortweg komt het erop neer dat het ministerie van OCW ervan uitgaat dat een marktaandeel van meer dan 50% leidt tot een “significante belemmering van de variatie van het onderwijsaanbod”. De taak van de Commissie Fusietoets (CFTO) is vervolgens om te bekijken of er zogenaamde gronden waren die deze juridische belemmering konden wegnemen. Na een gesprek met de beide besturen medio 2012, constateerde de CFTO dat dit niet het geval was. Er waren toen naar het oordeel van de CFTO ook geen overtuigende redenen die deze fusie noodzakelijk maakten, bijvoorbeeld met het oog op de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Niet kwantiteit, maar kwaliteit telt

Maar Cbo Dongeradeel heeft nu al een marktaandeel van 63%. De schoolbesturen stapten naar de rechter. Die oordeelde in april dat alleen het kwantitatieve criterium van 50% marktaandeel geen grond is om een fusie af te wijzen. Niet kwantiteit, maar kwaliteit moet de doorslag geven. De staatssecretaris was aan zet.

 

Lager verwijzingspercentage doorslaggevend

De CFTO sprak naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank met de betrokkenen over de zaak en adviseerde medio juli de staatssecretaris om positief te besluiten, gelet op nieuwe feiten.
Dekker heeft nu alsnog goedkeuring gegeven aan de fusie. Doorslaggevend argument voor toekenning van de fusie is het verwijzingspercentage naar het sbo, zo laat Cbo Dongeradeel weten. 
 
Het samenwerkingsverband waarin beide schoolbesturen zitten heeft een hoog verwijzingspercentage. Met de komst van passend onderwijs en reductie van het verwijzingspercentage is de kans groot dat de sbo-voorziening het niet alleen redt. Voor de leerlingen in Dokkum betekent dit dat ze naar Groningen of Leeuwarden moeten voor speciaal onderwijs, dagelijks drie uur reizen.
 
PCBO Dongeradeel en De Twine hopen de bestuurlijke fusie per augustus 2015 rond te hebben.
 
De staatssecretaris is overigens in beroep gegaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden. Dat beroep loopt nog.
PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs