U bent hier

Deel leerlingen met 'rugzakje' mist sociale contacten

Een deel van de leerlingen met een 'rugzakje' in het basisonderwijs heeft in sociaal opzicht niet of weinig contacten met medeleerlingen. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van de orthopedagoog Marloes Koster aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze noemt dit zorgelijk omdat het hebben van negatieve ervaringen op school, ingrijpende gevolgen kan hebben op de ontwikkeling van een kind.

Een deel van de leerlingen met een 'rugzakje' in het basisonderwijs heeft in sociaal opzicht niet of weinig contacten met medeleerlingen. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van de orthopedagoog Marloes Koster aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze noemt dit zorgelijk omdat het hebben van negatieve ervaringen op school, ingrijpende gevolgen kan hebben op de ontwikkeling van een kind.

In verband met haar onderzoek ontwikkelde promovenda Koster (Rotterdam, 1980) een instrument waarmee leerkrachten in het basisonderwijs de sociale participatie van leerlingen met Leerlinggebonden Financiering ( 'rugzakje') in kaart kunnen brengen. Daarnaast onderzocht zij de actuele stand van zaken.

Daaruit komt naar voren dat de sociale participatie van leerlingen met beperkingen binnen een reguliere onderwijssetting niet automatisch tot stand komt. Ondanks dat het merendeel van de leerlingen met beperkingen vrienden in de groep heeft, positieve contacten heeft met klasgenoten, geaccepteerd wordt en zich geaccepteerd voelt, wordt bij een deel van deze kinderen de gewenste sociale participatie niet bereikt.

Model van sociale participatie Koster ontwikkelde een model van sociale participatie, waarin vier hoofdthema's werden onderscheiden:

  • vriendschappen/relaties
  • contacten/interacties
  • sociale zelfperceptie van de leerling
  • acceptatie door klasgenoten

Dit model van sociale participatie diende als basis voor de ontwikkeling van de 'Vragenlijst Sociale Participatie'. Deze vragenlijst is bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij het accuraat beoordelen van de sociale participatie van leerlingen met beperkingen. In het onderzoek is de kwaliteit van de Vragenlijst Sociale Participatie onderzocht en goed bevonden.

Koster werkt twee dagen per week bij de afdeling Orthopedagogiek van de universiteit als docent/onderzoeker en drie dagen per week als gedragsdeskundige bij de Prof. W.J. Bladergroenschool in Groningen. Dit is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek en maakt deel uit van Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland cluster 4 (RENN4).

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs