U bent hier

Decentrale bekostiging geen goed idee

Wij vinden het geen goed idee om de bekostiging van het onderwijs over te hevelen naar gemeenten (po) en provincies (vo). SER-voorzitter Rinnooy Kan en SER-lid Fresco hebben daar in een opinieartikel in de Volkskrant voor gepleit.

Wij vinden het geen goed idee om de bekostiging van het onderwijs over te hevelen naar gemeenten (po) en provincies (vo). SER-voorzitter Rinnooy Kan en SER-lid Fresco hebben daar in een opinieartikel in de Volkskrant voor gepleit.

Rinnooy Kan en Fresco stellen in hun artikel veel goede vragen over de uitdagingen waar het onderwijs voor staat. Hun pleidooi voor overheveling van de bekostiging van het onderwijs naar gemeenten en provincies is daarop echter geen goed antwoord.

Veel gemeenten besturen nog rechtstreeks het openbaar onderwijs, en het lijkt ons geen goed idee dat zij de financiering van het bijzonder onderwijs ook op zich nemen. Financiële zeggenschap van de gemeente brengt scholen bovendien in een afhankelijke positie. Ook zullen scholen in verschillende gemeenten met verschillend beleid van de lokale overheid te maken krijgen. Wat de provincies betreft: die richten zich vooral op fysieke beleidsterreinen, en daar past het onderwijs als nieuwe taak niet bij.

>>Naar het opinieartikel in de Volkskrant (8 december 2008)

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs