U bent hier

De wethouder over passend onderwijs: ‘Investeren in elkaar kennen, elkaar zien’

Wat doet de gemeente? Wat doet de school? En wie moet ik daar eigenlijk hebben? Vrijwel parallel aan passend onderwijs, ging de transitie van de jeugdzorg van start. Scholen vreesden onduidelijkheid. Naar aanleiding van de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs belde Verus onderwijswethouder José van Egmond. Hoe kijkt zij terug op het afgelopen jaar?

Drie maanden na de invoering van passend onderwijs ging de transitie van de jeugdzorg van start. Dus terwijl scholen bezig waren in samenwerkingsverbanden uit te vogelen wie waar verantwoordelijk voor moest worden, moesten de gemeenten voor de Jeugdzorg opnieuw organiseren. 

Onduidelijk 

Klinkt als chaos. In de vorige week verschenen achtste voortgangsrapportage passend onderwijs (waarvan u hier onze samenvatting vindt) staat dan ook dat bij de betrokken professionals soms nog onduidelijk is wie hun contactpersonen zijn en/of tot hoever hun mandaat reikt.

José van Egmond, wethouder Onderwijs en Jeugd en jongeren in Pijnacker-Nootdorp constateert nu dat in haar gemeente de samenwerking goed verloopt. De lijnen tussen scholen en jeugdzorg zijn kort. 

Linking pin

Elkaar informeren en betrekken, dat is de sleutel volgens Van Egmond. “Tijdens de transitie hebben we regelmatig overlegd met de schoolbestuurders. We vroegen hen hoe het zat met passend onderwijs en legden uit waar wij mee bezig waren.” In Pijnacker-Nootdorp is dat: werken in kernteams. 

Bij elk samenwerkingsverband is een schoolmaatschappelijk werker betrokken. Die werkt weer vanuit het kernteam en legt zo de verbinding met het onderwijs. Heel belangrijk, vindt Van Egmond: “Die school, dat is de vindplaats voor gezinnen die hulp nodig hebben. Schoolmaatschappelijk werk is de linking pin tussen zorg, gemeente en scholen. Daar hebben we ook extra geld voor beschikbaar gesteld.” 

Even zoeken

Tegelijkertijd kan de gemeente niet voor alle scholen een contactpersoon aanbieden die ook op school zichtbaar is. En ja: er is weleens miscommunicatie. “Nou, ik ben wel nuchter: het hoeft niet meteen perfect”, zegt de wethouder. “We hebben geïnvesteerd in elkaar kennen, elkaar zien. En ik betrek het onderwijs voortdurend bij beslissingen. Maar soms is het best wel even zoeken voor mensen in de praktijk. Bijna alle zorg vraagt om maatwerk, er zijn geen kant-en-klare oplossingen.

Wij zien dit voor ons als een leerproces; het duurt gewoon even voordat we weten wat werkt en wat niet. Gun elkaar het 'leren'.

Overigens merkt Van Egmond op dat het voor het primair onderwijs binnen één gemeente makkelijker duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is, dan voor het voortgezet onderwijs. Van scholen in de regio hoort zij weleens dat het zoeken is. Maar daarvoor geldt dat de meeste jongeren buiten de gemeente op school zitten.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs