U bent hier

De voordelen van een collectieve zorgverzekering

Verus biedt haar leden al vele jaren de mogelijkheid om deel te nemen aan twee ziektekostencollectieven. Dat dit voordeel biedt voor de individuele werknemer is duidelijk, maar wat is eigenlijk het voordeel voor de werkgever? 

Verzuim gericht aanpakken

Het faciliteren van een collectieve zorgverzekering is een belangrijke manier om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Hiermee is het ook een instrument waarmee werkgevers zich kunnen profileren. Dat beseffen steeds meer organisaties. Want sinds het nieuwe zorgstelsel van 2006, bieden steeds meer werkgevers hun werknemers een collectieve zorgverzekeringen aan. Op dit moment telst de Verus zorgcollectiviteit ruim 45.000 deelnemers.

Een collectieve zorgverzekering levert een werkgever vaak veel voordelen op. Bijvoorbeeld bij het terugdringen van verzuim. Een collectieve zorgverzekeraar kan namelijk een grote bijdrage leveren aan verzuimbeleid en re-integratietrajecten. Ook zijn er afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid (vitaliteit) van werknemers. Of preventieve maatregelen om het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsrisico terug te dringen.

Ook een werkgever heeft er alle belang bij dat werknemers goede en snelle gezondheidszorg ontvangen. Ook zijn er bij de Verus collectieve zorgverzekering gemakkelijker afspraken te maken over zorgbemiddeling en wachttijdgaranties. 

Stel: een werknemer is ziek en ontvangt van zijn huisarts een doorverwijzing naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar staat hij echter onnodig lang op de wachtlijst. Zorgbemiddelaars zoeken dan naar ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de specifieke klacht van deze werknemer en waar hij snel en goed wordt geholpen. Zorgbemiddelaars hebben contact met alle ziekenhuizen in Nederland en zelfs met een aantal in het buitenland. Als de verzekerde akkoord gaat met het zorgadvies, maakt de zorgbemiddelaar alle afspraken. Dankzij de garantieafspraken met ziekenhuizen kan de verzekerde werknemer vaak al binnen twee weken terecht. Zowel de werkgever als de werknemer profiteren dan van de kortere wachtlijst. 

De meerwaarde van een aanvullend pakket

Zorgverzekeraars bieden zorgbemiddeling alleen aan bij collectieve zorgcontracten die gesloten zijn door werkgevers of brancheverenigingen. Ook vergoeden zorgverzekeraars vaak andere re-integratie bevorderende maatregelen of nemen ARBO-zorg op in de aanvullende verzekeringen of collectieve contracten. Zulke verzekeringen of contracten zitten veelal in een speciaal werkgeverspakket of specifieke werkgeversmodule. Dit is een arbeidsgerelateerde en aanvullende verzekering, die juist die zorg bevat die werknemers nodig hebben. Denk hierbij aan paramedische zorg – zoals fysiotherapie of psychologische zorg – preventieadvies, wachtlijstbemiddeling, taxiservice of casemanagement bij re-integratie. Ook de vergoeding van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) behoort bij sommige zorgverzekeraars tot de mogelijkheden. 

Afhankelijk van de omvang van een contract zijn deze pakketten aan te passen aan de specifieke arbeidsrisico’s die werknemers in een bepaalde organisatie of branche lopen. Tweederde deel van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt immers veroorzaakt door arbeidsgerelateerde- en maatschappelijke factoren en die zijn te beïnvloeden. 

Het is daarom belangrijk te weten welke risico’s werknemers in een organisatie lopen. Denk hierbij aan aandoeningen aan het bewegingsapparaat, psychische klachten, huidaandoeningen, long- en luchtwegaandoeningen, hart- en vaataandoeningen en beroepsziekten. Dat een tijdige inventarisatie van de risico’s en adequate behandeling van de klachten gunstig kan uitpakken voor de werkgever en de werknemer, wordt door beide partijen nog wel eens vergeten. 

In de collectieve zorgverzekeringen van Verus zijn zorg- en wachttijdbemiddeling evenals een specifieke branche gerichte dekking standaard opgenomen. Bent u benieuwd naar wat onze zorgverzekeringen u kunnen bieden? Kijk op onze website of bel Lex Joosten.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs