U bent hier

De valkuilen bij een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Als werkgever is het van groot belang om inzicht te hebben op welke wijze je aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor jouw medewerkers hebt afgesloten. Het kan namelijk voorkomen dat onderwijsmedewerkers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. De kans bestaat dan dat zij met een forse inkomensdaling te maken krijgen en in het ergste geval uitkomen op het minimumloon. De regelingen omtrent arbeidsongeschiktheid waar medewerkers in het onderwijs recht op kunnen hebben bij arbeidsongeschiktheid zijn complex en niet altijd goed te doorgronden. Verus helpt je om de risico's rondom arbeidsongeschiktheid bij jouw werknemers zo veel mogelijk te verkleinen. 

De wijze waarop je een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jouw medewerkers hebt gesloten, kan invloed hebben op de risico’s die je als werkgever loopt indien een medewerker arbeidsongeschikt wordt. Vaak hebben werkgevers niet altijd duidelijk of en welke aanvullende verzekeringen er bij arbeidsongeschiktheid zijn afgesloten. Betreft dit een semi-collectieve verzekering (vrijwillig) of een collectieve verzekering (verplicht), of heb je helemaal geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jouw medewerkers afgesloten? Indien je een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je medewerkers hebt afgesloten, welke dekking biedt deze verzekering dan? Van belang is om na te gaan of de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nog) aansluit op een eventuele arbeidsvoorwaardelijke toezegging.

Advies en oplossingen

Wij helpen je graag om inzicht te krijgen in de (eventuele) huidige dekkingen die je momenteel hebt afgesloten voor jouw medewerkers. Welke eventuele risico’s de huidige dekkingen zowel voor jou als werkgever als je medewerkers inhouden. Van belang is om te weten dat ook als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je medewerkers hebt gesloten, je een risico kunt lopen als je jouw medewerkers niet voldoende (inhoudelijk, frequentie) informeert over het bestaan van de verzekering (aansprakelijkheid). Naast ons advies kunnen wij je ook helpen met oplossingen die aansluiten bij jouw situatie.

Bijgaande link laat een filmpje zien met nuttige informatie over een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien je vragen hebt, neem contact op met Carola van der Meeren voor vragen en verdere informatie.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs