U bent hier

‘De schoolvereniging mag geen lege huls worden’

“Het risico bestaat dat de schoolvereniging een lege huls wordt,” weet Prof dr Mark van Twist, bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. In opdracht van Verus onderzoekt hij hoe de schoolvereniging in deze tijd betekenisvol kan zijn. Want veel verenigingen staan in dubio: moeten ze geen stichting worden?

“Veel scholen kennen in hun traditie een schoolvereniging, maar vanwege schaalvergroting heffen ze de verenigingsvorm op”, schetst Van Twist de huidige situatie. “Daar winnen ze wat mee, maar ze verliezen ook wat. De vereniging kan een belangrijk platform zijn. Dat moet je niet zomaar opgeven. We onderzoeken of de betrokkenheid bij de vereniging opnieuw vormgegeven kan worden.”

De school aan de ouders

Het is een zoektocht die Gert Will, directeur-bestuurder van Scholen van Oranje, herkent. En daarom nam hij deze week deel aan het eerste gesprek dat Van Twist in het kader van dit onderzoek organiseerde. “Wij worstelen met de vraag hoe je anno 2019 een actief verenigingsleven kunt hebben. We hebben de verenigingsvorm omdat wij geloven dat “de school aan de ouders” een adagium is dat nog altijd opgaat. Maar het blijkt heel moeilijk om buiten de formele momenten leden te betrekken.”

Klantrelatie met de school

Ouders zijn druk: ze werken, zorgen voor een zieke schoonmoeder en draaien bardiensten op de sportclub van hun kind. “Onderwijs wordt steeds meer als een dienst gezien”, vertelt Van Twist. “Een klantrelatie waarbij je kunt zeggen: dat kan wel een tikkie beter.”

Betekenisvol

Dan is het van belang dat een schoolvereniging meer is dan een formeel vehikel, een club waarvan de leden de jaarrekening goedkeuren. “We onderzoeken of we verenigingen kunnen vullen met betekenisvolle activiteiten voor ouders. Een bijeenkomst over passend onderwijs, over omgaan met sociale media… Dat hóeft niet via de vereniging, maar als je het wel doet via de vereniging, vergroot je de betrokkenheid.”

Gemeenschapsgevoel

Will wil graag het gemeenschapsgevoel vergroten. Ja, hij kan zijn werk ook doen als de vier scholen van Scholen van Oranje in een stichting worden ondergebracht. “Maar onze vereniging dateert uit 1902. We geven modern onderwijs en wortelen in de samenleving. Tegelijkertijd zet je een honderd jaar oude vereniging niet bij het oud vuil. Ouders kunnen mee bepalen, invloed uitoefenen op het beleid.”

“Ik durf niet te zeggen dat het onderwijs op scholen onder een vereniging beter is. Maar doordat je een vereniging bent, is het gemeenschapsgevoel groter dan in een stichting.”

Betrokkenheid anno nu

Die betrokkenheid, van niet alleen ouders maar ook van oud-leerlingen en lokale ondernemers of verenigingen, is een belangrijk kapitaal van de bijzondere school, zegt Van Twist. “Je moet het doel niet met het middel verwarren: de vereniging is geen doel, het is een middel. We willen dat weer revitaliseren, zonder een nostalgisch verlangen naar vroeger, maar door betrokkenheid anno nu vorm te geven.”

Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Jacomijn van der Kooij

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs