U bent hier

De reformatie gaat door. Stel: jij bent Luther

Stel: jij bent Luther. En je wilt in de 21e eeuw de wereld veranderen. Welke stellingen zou jij dan bedenken? “Zo’n opdracht wil ik de kinderen op mijn school ook wel geven”, zegt schoolleider Gerard Janze na deelname aan de internationale conferentie schools500reformation, in Wittenberg. De reformatie gaat door.

Schools500reformation is een wereldwijd netwerk van christelijke scholen rond de viering van 500 jaar Reformatie in 2017. Één van de inmiddels 559 deelnemers aan dat netwerk is het Lauwers College. Schoolleider Janze was aanwezig bij de tweede internationale conferentie van schools500reformation, eerder deze maand.

Stimulerend 

Janze neemt niet alleen deel aan het wereldwijde netwerk omdat er aandacht wordt besteed aan 500 jaar reformatie en het een mooie uitdaging is leerlingen van zijn middelbare scholen daarbij stil te laten staan. “Het is ook heel stimulerend te ontdekken dat er wereldwijd scholen en christenen zijn die lesgeven en leven volgens het christelijke gedachtegoed.”

Daar kunnen wij nog wat van leren

Janze komt enthousiast en geïnspireerd terug uit Wittenberg, vertelt hij. “Alleen al in Congo zijn er 20.000 protestants-christelijke scholen. Daar hebben wij in Nederland helemaal geen idee van. En ik vind dat de christenen van buiten Europa veel enthousiaster over hun geloof spreken dan wij in Nederland gewend zijn. Heel bemoedigend om te zien: de dankmails die ze sturen als ze weer veilig in Kinshasa geland zijn. Het vertrouwen. Daar kunnen wij nog wat van leren. Ook dat we enthousiast mogen zijn over onze school, die christelijk is.”

Onbeschroomd 

Hij loopt op de troepen vooruit, vertelt Janze, en maakt nu zijn directeuren enthousiast voor het netwerk. Janze vroeg hen voor hun leerlingen iets te bedenken in het kader van 500 jaar reformatie. Een mooi voorbeeld dat hij op de conferentie zag, waren wereldwijde bijdragen van leerlingen die hun eigen 95 stellingen schreven met ideeën voor een betere wereld. 

Prof. Siebren Miedema, ook aanwezig op de schools500reformation-conferentie, schreef daarover: “Opvallend is dat de stellingen die door leerlingen uit Afrika zijn geformuleerd, sterk de nadruk leggen op geloof en kerk, en ook direct verbonden worden met de eigen concrete situatie. Ook worden de eigen geloofsstandpunten en eigen religieuze ervaringen meer en onbeschroomder geuit dan door de West-Europese leerlingen. De laatsten leggen daarentegen vooral de nadruk op het goed samenleven van mensen en richten zich meer op mondiale problemen die met name met onrechtvaardigheid van doen hebben.”

Razend actueel

Miedema was spreker in Wittenberg en stelde dat het vooral gaat om de betekenis van de reformatie nu: de ‘doorgaande reformatie’. “Hij heeft een heel mooie bijdrage gehouden over hoe razend actueel het gedachtegoed van Luther is”, blik Janze terug. “De onvoorwaardelijke liefde die in het christelijk geloof zo centraal staat, is een heel belangrijke waarde, ook in het christelijk onderwijs. Dat kun je leren van Luther: God is een liefdevolle God. En dat kun je vandaag de dag nog op de scholen uitdragen.”

Doe mee

Meld ook jouw school aan op schools500reformation.net, laat het ons weten en krijg een appelboom. 28 Nederlandse scholen gingen je voor. Mailen kan naar Anneke Uyterlinde, auyterlinde@verus.nl 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs