U bent hier

De nieuwe Wet Werk en zekerheid: de aanzegplicht

Onderwijswerkgevers: let op! Als de Eerste Kamer volgende week het wetsvoorstel Werk en zekerheid aanneemt, wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs.

De Eerste Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. In eerste instantie zouden enkele veranderingen al van kracht worden per 1 juli van dit jaar, maar omdat er twijfels waren of werkgevers voor die tijd voldoende konden worden geïnformeerd besloot minister Asscher vandaag een deel van de wijzigingen per 1 januari 2015 in te laten gaan. Het grootste deel wordt per 1 juli 2015 van kracht.


Aanzegplicht 

Een van de wijzigingen die mogelijk ingaat per 1 januari is de aanzegplicht. 

Op dit moment eindigen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat voorafgaande opzegging nodig is. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij verlengde tijdelijke dienstverbanden (anders dan vervanging) in het voortgezet onderwijs. 

Loopt een dienstverband van rechtswege af, dan mag de werkgever op dit moment nog zelf bepalen of en wanneer hij de werknemer inlicht of die al dan niet een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt. Een werknemer met een tijdelijk contract weet daardoor nooit tijdig of hij wel of niet op zoek moet gaan naar ander werk. 


Wettelijke aanzegtermijn

Om de werknemer tijdig duidelijkheid te bieden stelt de regering in dit wetsvoorstel voor om bij afloop van tijdelijke contracten van zes maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van één maand op te nemen. 

De werkgever moet de werknemer dus uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst met de werknemer en over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. 


Vergoeding bij te late aanzegging

Als de werkgever dit verzuimt, is hij de werknemer een vergoeding schuldig gelijk aan het maandloon, doet hij dit te laat dan is de vergoeding naar rato. De aanzegging mag al worden gedaan bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Een aanzegging hoeft niet te worden gedaan als het einde van de arbeidsovereenkomst niet is vastgesteld op een datum, maar bijvoorbeeld op het moment dat een ziektevervanging eindigt. Deze aanzegplicht geldt dus ook voor bestaande tijdelijke arbeidsovereenkomsten. 


Juridische helpdesk

Hebt u vragen over wat deze aanzegplicht betekent voor uw eigen organisatie? Neem contact op met onze juridische helpdesk.

In het juninummer van Verus Magazine vindt u meer informatie over de gevolgen voor het onderwijs van de Wet Werk en Zekerheid. Het magazine ploft in de week van 23 bij u op de mat.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs