U bent hier

De eigenheid en kwaliteit van jouw school verder ontwikkelen? Neem een critical friend!

De verantwoordelijkheid om te bepalen wat goed onderwijs is en hoe dat er uit moet zien, wordt steeds meer bij scholen gelegd. Zij worden uitgedaagd hun eigen visie op onderwijskwaliteit in brede zin stevig neer te zetten. Vanaf augustus 2017 is dit ook zichtbaar in het nieuwe inspectiekader. Een mooie kans!

Zoekt een critical friend

Deze ontwikkeling is Verus uit het hart gegrepen: scholen kunnen eigenheid en kwaliteit samenbrengen. Eén van de manieren waarop scholen dit kunnen doen is door een critical friend mee te laten kijken naar wat er al gebeurt in de school en naar logische vervolgstappen. Verus kan die critical friend voor zijn leden zijn, door middel van visitaties. 

Een visitatietraject bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde worden klassenbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met delegaties van teamleden, leerlingen en ouders. In deze ronde staan de volgende thema’s centraal: 

  • communicatie met ouders
  • teamcultuur en –functioneren
  • kwaliteitsbeleid
  • onderwijskundig beleid 
  • leerlingzorg 

In de tweede visitatieronde komen deze thema’s terug en wordt met behulp van Management Drives de verbinding gemaakt met de manier waarop het team gewenste veranderingen kan doorvoeren. Management Drives is een instrument om drijfveren van mensen in kaart te brengen: wat hen motiveert en waar hun aandacht naar uit gaat. Door veranderingen en ontwikkelingen in een school te verbinden met de drijfveren van teamleden en directie, ontstaat er een basis voor duurzame verandering in scholen. 

De scholen waar we tot nu toe visitatietrajecten doorliepen, hebben allemaal hun eigen aandachtspunten en ontwikkelwensen. Maar een aantal zaken zien we vaker terugkomen:

  • Scholen willen graag veel tegelijk ontwikkelen en vinden het bovendien moeilijk om zaken los te laten. Het resultaat? Te veel veranderingen en plannen die uiteindelijk in de lucht blijven hangen.
  • Teams zijn vaak ontzettend betrokken en sociaal waardoor er veel tijd wordt genomen processen en uitkomsten gezamenlijk onder controle te krijgen. Hierdoor kosten ontwikkelingen soms veel tijd. 
  • Teams hebben een drive om onderling professioneler te gaan werken: bijvoorbeeld door te leren elkaar aan te spreken, door te vragen wat collega’s precies bedoelen en verantwoordelijkheden te geven en te nemen.

Team ontwikkelt de school

Een visitatie moet de nadruk leggen op de eigenheid van de school en de ontwikkeling die de school doormaakt. Doel is de school te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling. Daarbij vinden we het belangrijk dat er voortgebouwd wordt op wat goed gaat en de goede ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet. Daarnaast leggen we de vinger op de zere plek om in beeld te brengen waar ruimte voor verdere ontwikkeling is. 

Door teams hierin mee te nemen, hen een duidelijke stem te geven en mee te laten denken, is er eigenaarschap. Geen meetlat waar men langs wordt gelegd, maar samen ontwikkelen en verbeteren, als team en als school. Om zo samen te werken aan eigenheid en kwaliteit. 

Meer weten?

Lees hier hoe Frans Verstraten, directeur van basisschool Noorderbreedte in Diemen de visitatie ervaren heeft. En neem contact op met Jacomijn van der Kooij of Marijn van den Berg

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs