U bent hier

De basisreglementen en -statuten medezeggenschap zijn weer herzien

Elk jaar publiceren wij een herziene versie van onze basisreglementen en -statuten medezeggenschap. De herziene reglementen staan nu op onze site, met in de toelichtingen de jurisprudentie tot en met augustus 2017 en de jongste wetswijzigingen verwerkt. Dus zorg dat u up to date bent.

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) stelt in de artikelen 21 tot en met 24 dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld:
  1. één medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie 
  2. per medezeggenschapsorgaan (MR of GMR e.d.) een reglement
Het statuut moet eens per twee jaar worden vastgesteld door het bevoegd gezag na gekwalificeerde instemming van de (G)MR. Voor de reglementen geldt dat in beginsel alleen wanneer de verdeling van de advies- en instemmingsbevoegdheden afwijken van wat in de WMS zelf is neergelegd.
 
U vindt de medezeggenschapsdocumenten hier:
Ook nu geldt weer: het zijn basisreglementen en -statuten. Ze laten ruimte voor eigen keuzes en het laatste wat we zouden willen is dat ze als pseudo-wetgeving worden opgevat.
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kees Jansen, telefoon: 06 51 95 32 69, e-mail: kjansen@verus.nl. Met eventuele opmerkingen of suggesties kunt u zich ook tot hem wenden.
PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs