U bent hier

DCBO-conferentie brengt promotieonderzoek naar de praktijk

En óf promotieonderzoek relevant is voor de onderwijspraktijk! Dat ervoeren de deelnemers aan de DCBO-conferentie, afgelopen vrijdag. Thema was ‘Relevantie van promotieonderzoek’. In acht workshops herkenden de deelnemers, waaronder veel pabo-docenten, de vragen en conclusies van onderzoekers in de schoolpraktijk.

Met zo’n 40 deelnemers waren vrijwel alle Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) uitgevende pabo’s, naast andere belangstellenden, op de jaarlijkse conferentie vertegenwoordigd, Dit jaar waren we te gast op de prachtige nieuwe locatie bij Driestar Educatief in Gouda. Tijdens de conferentie werd het theoretische onderzoek van de promovendi verbonden met de praktijk en het veld waaruit en waarvoor het wordt gedaan.

Workshop 
Deelnemers aan de workshop van Coby Speelman herkenden haar constatering dat van leerkrachten die niet op de traditionele manier geloven, gedacht wordt dat ze geen levensbeschouwing hebben. De onderzoekster gaat ervan uit dat ieder mens een levensbeschouwing heeft en leerkrachten die (of ze nu willen of niet) meenemen de klas in.

Besproken werd de “levensbeschouwelijke ongeletterdheid in scholen”, die zowel Speelman als de aanwezigen bij haar workshop constateren. Deze ongeletterdheid ziet de onderzoekster in zowel p.c. als katholieke scholen: een aantal leerkrachten is niet bekend met de bijbel of heeft er beperkt kennis van. Bovendien wordt er weinig over gesproken in de school.

Speelman constateert dat mensen behoefte hebben aan handreikingen om met die levensbeschouwelijke ongeletterdheid om te gaan. “Vooral met mensen die niet meer op de traditionele manier geloven.” Zulke handreikingen hoopt zij in haar dissertatie te geven.

Interactief 

Speelman was één van de acht promovendi die het middagprogramma verzorgden waarin kleine groepjes workshops volgden. Het waren zeer interactieve bijeenkomsten. Van elke workshop werd de deelnemers gevraagd wat hen aansprak en welke vraagtekens zij zetten bij het gepresenteerde promotieonderzoek.

Herkenbaar 
“Wat kan het bijzonder onderwijs kwijtraken in een samenwerkingsschool?”, was een van de vragen bij de deelnemers aan de workshop van Erik Renkema. Renkema doet onderzoek naar samenwerkingsscholen, een ‘herkenbaar verschijnsel’ voor de aanwezigen.

Bijbelverhalen 
Ook heel praktisch was het onderzoek van Joanneke Kuipers naar Bijbelse teksten en verbeeldingskracht. In haar onderzoek staat de vraag centraal naar de rol van verbeeldingskracht in het levend houden van Bijbelverhalen zodat die gaan spreken voor jonge aanstaande leerkrachten in het basisonderwijs.

De aanwezigen onderschreven dat er een spanningsveld bestaat tussen de Bijbeltekst en de leerling. Ze vroegen zich af of de traditie centraal moet blijven staan of dat scholen moeten meegaan in huidige ontwikkelingen. Durf je toe naar een eigentijdse vertaling van de Bijbelverhalen in de klas?

Bekijk hier een overzicht van alle workshops.

Aan het begin en aan het slot van de geslaagde bijeenkomst werden inleiding en reflectie verzorgd door hoogleraar Siebren Miedema en theatermaker en theoloog Kees van der Zwaart.

Contact
Wilt u meer weten over DCBO of deze conferentie? Neem contact op met Eric van der Klugt, E evanderklugt@besturenraad.nl, T 0348 74 44 71

WO | HBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs