U bent hier

Crisisaanpak: Geef scholen meer verantwoordelijkheid

De Besturenraad herkent zich in de zorgen van de sectorraden over bezuinigingen op onderwijs. Tegelijkertijd ziet het christelijk onderwijs voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om juist in economisch zware tijden kinderen en studenten perspectief op een hoopvolle toekomst te bieden. De Besturenraad lanceert daarom de werkgroep 'Vertrouwen in eigen kracht' en roept schoolleiders en -bestuurders op zich daarvoor aan te melden.

De Besturenraad herkent zich in de zorgen van de sectorraden over bezuinigingen op onderwijs. Tegelijkertijd ziet het christelijk onderwijs voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om juist in economisch zware tijden kinderen en studenten perspectief op een hoopvolle toekomst te bieden. De Besturenraad lanceert daarom de werkgroep 'Vertrouwen in eigen kracht' en roept schoolleiders en -bestuurders op zich daarvoor aan te melden.

Wij pleiten er tegelijkertijd voor dat het kabinet deze rol van het onderwijs benadrukt door hardop het vertrouwen in scholen uit te spreken. Daar hoort bij dat scholen zoveel mogelijk ruimte krijgen om met hun maatschappelijke opdracht aan de slag te gaan, meer verantwoordelijkheid mogen dragen en met minder tijdverslindende regelgeving geconfronteerd worden.

Vertrouwen in eigen kracht De Besturenraad lanceert de werkgroep 'Vertrouwen in eigen kracht' en roept schoolleiders en -bestuurders op zich daarvoor aan te melden. Deze werkgroep komt voor het einde van 2009 met een plan van aanpak voor de manier waarop christelijke scholen bijdragen aan de samenleving van nu en morgen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het effectiever is nu het vertrouwen in de onderwijssector zelf uit te spreken en bestuurders op te roepen met een eigen aanpak te komen dan de kaasschaaf of botte bijl te hanteren. "Als we alle energie die we nu kwijt zijn aan verantwoording afleggen over minder geld, zouden kunnen steken in aandacht voor de leerlingen en in bezinning op morele en levensbeschouwelijke thema's die de huidige crisis oproept, dan zien wij de komende jaren met meer vertrouwen dan ooit tegemoet", aldus directeur Wim Kuiper.

Aanmelden Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de werkgroep 'Vertrouwen in eigen kracht'. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Harm Jan Luth, senior adviseur, hjluth@besturenraad.nl, telefoon 06 51 59 81 57.

WO | HBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs