U bent hier

Coronacrisis leidt tot vertraging onderwijsdossiers in Tweede Kamer

Nogal wat onderwijsdossiers en wetsvoorstellen lopen vertraging op als gevolg van de Coronacrisis. Dat blijkt uit een brief van ministers Slob en Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Verus zet de zeven belangrijkste gevolgen voor het funderend onderwijs op een rij.

  1. Een aantal wetsvoorstellen loopt vertraging op door uitgestelde parlementaire behandeling in de Eerste Kamer, waaronder het Afschaffen van de fusietoets en de Actualisering van de deugdelijkheidseisen.
  2. Voor de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen geldt dat behandeling in de Eerste Kamer is uitgesteld en daarmee is inwerkingtreding van de wet per 1 juni 2020 niet realistisch. Die wordt daarom met een jaar uitgesteld.
  3. Er is meer voorbereidingstijd nodig om het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging VO te kunnen uitvoeren. Dat heeft DUO recent laten weten. Daarom wordt de beoogde inwerkingtreding van de vereenvoudiging bekostiging uitgesteld naar 1 januari 2022.
  4. Voor de evaluatie van de wet Passend onderwijs in het po, vo en mbo geldt dat de komende maanden verschillende gesprekken met stakeholders stonden gepland.  Vanwege fysieke beperkingen en de focus bij stakeholders op de aanpak van de coronacrisis, zijn die nu niet goed mogelijk. De ministers vinden het belangrijk dat alle partijen die inbreng toch geven. De standpuntbepaling van het kabinet op de evaluatie en een voorstel voor de toekomst volgt waarschijnlijk kort na de zomer, inclusief het vervolg op het thuiszitterspact en het ontwikkelen van onderwijszorgarrangementen.
  5. De termijn voor het kunnen doen van een aanvraag tot deelname aan het experiment Ruimte in onderwijstijd is verplaatst naar de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 zodat scholen meer tijd krijgen zich hierop voor te bereiden.
  6. Minister Slob komt binnenkort met een brief met een aangepast voorstel over de voorstellen van Curriculum.nu, waarin hij recht wil doen aan de geuite wensen en zorgen vanuit de Kamer. Hij stelt dat de betrokkenheid van het onderwijsveld noodzakelijk blijft voor het welslagen van de actualisatie, maar wil ervoor waken om het onderwijsveld in de komende periode te overvragen.
  7. Het ingezette werk rond de Aanpak van het lerarentekort gaat ondanks de coronacrisis door. Voor de zomer sturen de ministers een brief over de voortgang waarbij de gevolgen van de coronacrisis op dit onderwerp worden meegenomen, net als de omgang met de noodplannen van de grote steden.
PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs