U bent hier

Continuïteitsparagraaf

De Inspectie heeft een themaonderzoek uitgevoerd naar de continuïteitsparagrafen in de jaarverslagen over 2013. Eén conclusie willen we onder uw aandacht brengen: “De vereiste rapportages waren in veel gevallen nog te algemeen.”

“Risico’s werden bijvoorbeeld niet concreet benoemd”, aldus de inspectie. Bij risico’s werden niet altijd de beheersmaatregelen vermeld. “En de rapportage over risicobeheer was in veel gevallen nog erg beperkt – bijvoorbeeld omdat er geen informatie was opgenomen over de werking en het functioneren van het systeem.”

Toegesneden op de specifieke situatie

Wij onderschrijven dit als een zwakte binnen de continuïteitsparagraaf. Besturen beperken zich nog te vaak tot het overnemen van algemene risico’s. Deze zijn dan niet toegesneden op de specifieke situatie van de schoolinstelling. 

Hulp bij risicomanagement

Verus biedt al enkele jaren dienstverlening aan rondom het thema ‘risicomanagement’. Wij kunnen u helpen om uw school-specifieke risico’s in kaart te brengen en vervolgens na te denken over de beheersingsmaatregelen. Dit is niet alleen van belang voor het schrijven van de continuïteitsparagraaf, maar het leidt zeker tot bewustwording en geeft dan concrete aanwijzingen voor uw beleidskeuzes.

Meer weten? Bekijk hier ons aanbod

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs