U bent hier

Conferentiedag: naar inclusiever onderwijs

Zet jij je in voor inclusiever onderwijs? Je komt soms onderweg wat hobbels en uitdagingen tegen. Maar, je staat er niet alleen voor. Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het platform Naar Inclusievere Onderwijs een tweede conferentie. Hierbij zal Rijksbouwmeester Francesco Veenstra ingaan op thema’s als passende huisvesting en inclusieve scholenbouw. Ook zijn er praktijkvoorbeelden van scholen in het po en vo waar jij inspiratie uit kunt halen.

Door het platform, waar Verus eveneens bij betrokken is, is een gevarieerd programma samengesteld dat wordt geopend met een korte (gefilmde) voorstelling. In het aansluitende panelgesprek met partners in het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten gaan we in op de actualiteit en vooral kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. Speciale gast is Francesco Veenstra, de nieuwe Rijksbouwmeester, waarmee het platform samenwerkt op het gebied van passende huisvesting en inclusieve scholenbouw.

Verschillende sessies

Er zijn 30 kortere en langere sessies met veel schoolvoorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs. Zo zijn er sessies met een specifieke focus op onder meer leraren, ouders en leerlingen, op schoolleiders, de ondersteuningsstructuur en professionalisering/opleidingen, en op de rol van samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgpartners en de benodigde bestuurlijke samenwerking. Daarnaast zijn er ook onderdelen waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen en waarin de ambassadeurs van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, de Rijksbouwmeester en buitenlandse experts participeren. Voor ieder wat wils, dus!

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Lees het programma en inschrijven op:
www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs