U bent hier

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte onzeker

Het wetsvoorstel dat de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte regelt, wordt behandeld door de nieuwe regering. Werkgevers kunnen dus niet, zoals eerder aangegeven, per 1 januari 2019 aanspraak maken op deze compensatie.

Krijgt een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid door ziekte ontslag, dan zijn werkgevers sinds de invoering van de WWZ verplicht een transitievergoeding te betalen. Demissionair minister Asscher zwichtte vorig jaar voor de druk van de Kamer om de Wet op dit punt aan te passen. 

Wetsvoorstel controversieel

Afgelopen maart werd bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing transitievergoeding’ ingediend. Hierin is onder andere opgenomen dat werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij bij ontslag na twee jaar ziekte aan arbeidsongeschikte werknemers betalen. 

Recent is aangekondigd dat dit wetsvoorstel controversieel is verklaard. De behandeling ervan vindt plaats door de nieuwe regering.

Toekomst compensatieregeling onzeker

Minister Asscher heeft kenbaar gemaakt dat werkgevers als gevolg hiervan niet per 1 januari 2019, zoals eerder was beoogd,  aanspraak kunnen maken op deze compensatie. Met deze controversieelverklaring is de toekomst van de compensatieregeling dus helaas onzeker geworden, het is immers afwachten of de nieuwe regering het wetsvoorstel (al dan niet in gewijzigde vorm) zal aannemen.  

Administreer uw transitievergoedingen goed

Wij adviseren u om de transitievergoedingen die u heeft en nog zult betalen in het kader van ontslag bij arbeidsongeschiktheid, goed bij te houden in uw administratie. Mocht het wetsvoorstel in de toekomst worden aangenomen, dan is immers van belang dat u aan kunt tonen dat u uw arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding heeft meegegeven. 

Vragen hierover? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs