U bent hier

Communicatie als bijdrage aan vredesopvoeding

Vertegenwoordigers van het protestants-christelijk onderwijs uit 23 landen en afkomstig van vijf continenten kwamen van 22-25 november j.l. samen tijdens een wereldwijde conferentie in Arusha (Tanzania). Thema was ‘Communicatie als bijdrage aan onderwijskwaliteit en vredesopvoeding’. De conferentie werd georganiseerd door GPEN-Reformation. Verus ondersteunt dit wereldwijde verband van protestants-christelijk onderwijs.

Enkele bevindingen

De gastheer van deze conferentie, de Evangelisch Lutherse Kerk in Tanzania, telde bijna honderd personen onder zijn gasten. Daaronder veel onderwijsmensen uit kerk en school in dit land zelf, naast vele onderwijsgevenden uit Burundi, Rwanda, Zimbabwe, Zuid-Soedan, Congo, etc. Daardoor kreeg de conferentie een heel eigen invalshoek vanwege de kennismaking – en confrontatie - met vraagstukken die op dit continent spelen. Als het dan gaat om communicatie speelt de noodzaak om tot een niet-gewelddadige manier van communicatie te komen, waar in de dagelijkse situatie in veel landen het moorden en roven tot de werkelijkheid horen. Zeker in een land als Rwanda is verzoening van groot belang geweest voor het samenleven van mensen na de vreselijke genocide in de negentiger jaren van de vorige eeuw.

Als mensen zo tegenover elkaar staan, dan ligt een reflectie op datgene wat we in ons eigen land en in veel andere westerse landen zien voor de hand. Het gaat dan om de polarisatie door o.a. immigratie en terrorisme, naast het zoeken naar de eigen Nederlandse identiteit.

Er wordt veel van het onderwijs verwacht

Op het Afrikaanse continent wordt daarbij veel van het onderwijs verwacht en zeker ook van het christelijk onderwijs vanwege het moreel en ethisch kompas dat kinderen kan worden geboden. Een opdracht die  scholen in Nederland zullen herkennen. Goed met elkaar communiceren, een respectvolle dialoog voeren, zijn voorwaarden om elkaar te begrijpen en tot beter samenleven te komen.

Een conferentie als deze heeft naast allerlei informatie die wordt uitgewisseld ook een belangrijke functie als het gaat om het leggen van contacten. Bijzonder was dat Philippe Richard, werkzaam voor een al vele jaren langer bestaand wereldwijd netwerk voor katholiek onderwijs OIEC, ook aanwezig was. Een organisatie waar Verus eveneens aan verbonden is. Zowel met het bestuur van GPEN als met hem is de gedachte gedeeld om de Dag van de Hoop, die we als Verus in 2019 gaan organiseren tot een wereldwijde Day of Hope te maken voor de jongeren overal ter wereld van wie we veel verwachten en daarmee als geschenk van school(organisaties) die in de katholieke en christelijke traditie staan aan de wereld…

GPEN-Reformation

Voormalig Verus-bestuurder Wim Kuiper was een van de motoren van GPEN, dat mede gedragen wordt door het Internationaal Verband van christelijke scholen in Europa. Hij was tot voor kort de voorzitter van GPEN en was dat overigens ook van IV.

GPEN-Reformation is een project van de Protestantse kerk in Duitsland in samenwerking met de Universiteit van Bamberg en internationale instellingen en kerken.

In het kader van de herdenking van 500 jaar reformatie vond in 2016 een eerste conferentie plaats in Soesterberg. Daar werd een gemeenschappelijke visie voor protestantse scholen wereldwijd geformuleerd, waar o.a. door Gerard van Vliet, Siebren Miedema en Jacomijn van der Kooij aan is meegewerkt. De laatste is ambassadeur van GPEN-Reformation.

Voor het eind van het jaar zal GPEN als stichting in Nederland worden gevestigd. Verus verzorgt dit en heeft tevens zitting in het bestuur van GPEN in de persoon van Dick den Bakker.

Belangrijkste doel is het wereldwijd bevorderen van vrede door het vormen van een netwerk waarin ervaringen worden gedeeld en elkaar wordt ondersteund.

Geïnteresseerd in GPEN-Reformation?

Op dit moment zijn wereldwijd naast allerlei organisaties zo’n 700 scholen lid. Het zou mooi zijn als ook Nederlandse scholen deel willen uitmaken van het netwerk. Verder kan er interesse bestaan over wat GPEN doet. Neem in dat geval contact op met Jacomijn van der Kooij, jvanderkooij@verus.nl of Dick den Bakker, ddenbakker@verus.nl. Een bezoek aan de website www.gpenreformation.net is daarnaast ook zeker de moeite waard.

Zie verder de impressie die Dick den Bakker schreef: Wees eerlijk

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs