U bent hier

Commissie onderzoekt vermogen scholen

Minister Plasterk (Onderwijs) en minister Bos (Financiën) hebben een commissie onder leiding van prof. Henk Don ingesteld, die onderzoek gaat doen naar de vermogens van alle onderwijsinstellingen. De aanleiding is 'de toenemende belangstelling voor het vermogen van de onderwijsinstellingen en de wens tot meer inzicht in vermogen', schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

Minister Plasterk (Onderwijs) en minister Bos (Financiën) hebben een commissie onder leiding van prof. Henk Don ingesteld, die onderzoek gaat doen naar de vermogens van alle onderwijsinstellingen. De aanleiding is 'de toenemende belangstelling voor het vermogen van de onderwijsinstellingen en de wens tot meer inzicht in vermogen', schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

De afgelopen jaren zijn de (veronderstelde) reserves van scholen, maar ook het beleggingsbeleid van onderwijsinstellingen, herhaalde malen in het nieuws geweest. In het blad van de vakbond AOb zijn eigen onderzoeken gepubliceerd naar de omvang van het vermogen van scholen. Volgens de bond potten veel scholen geld op dat eigenlijk bedoeld is voor het primaire proces. Ook in de Kamer waren er kritische geluiden.

Staatssecretaris Dijksma heeft voor haar sector (het primair onderwijs) afgelopen zomer onderzoek laten doen door PriceWaterhouseCoopers. Het bureau kwam tot de conclusie dat er voor de sector een verschil is tussen de verwachte omvang van het eigen vermogen en de werkelijke omvang. De werkelijke omvang van het eigen vermogen was op 31 december 2006 2,4 miljard euro, terwijl dat 2,3 zou hoeven te zijn. Een verschil dus van ongeveer honderd miljoen euro, dat besteedbaar zou zijn voor verbetering van het onderwijs. Maar Dijksma voegt eraan toe dat dit cijfer zeer onzeker is en dat bij nader onderzoek bijstelling naar boven en naar beneden mogelijk is.

De commissie Don moet ook nagaan wat een optimale financieringsstructuur zou kunnen zijn voor onderwijsinstellingen, gegeven de financiële risico's, de verantwoordelijkheidsdeling tussen rijk en onderwijsinstellingen en de beleggingsystematiek en -omvang. De commissie bekijkt ook het beleggingsbeleid van scholen en het zogeheten schatkistbankieren. Prof. Don is bijzonder hoogleraar Econometrie en Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van oktober 1994 tot januari 2006 was hij directeur van het Centraal Planbureau.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs