U bent hier

Christelijke scholen wereldwijd: Schotland

Hoe is het om een christelijke school te zijn op Aruba? In Schotland? Of Kameroen? In deze rubriek laten we scholen wereldwijd vertellen wat hen christelijke school maakt. Het zijn allemaal deelnemers aan Schools 500 Reformation. Deze week: Mannafields Christian School in Schotland.

Mannafields is een kleine, christelijke school in Edinburgh. De 19 leerlingen zijn tussen de 5 en 14 jaar oud.

Christelijke opvoeding
“Waarom is het nodig een christelijke school te hebben?”, vraagt schoolhoofd Gordon Ackerman zich af. “Christelijke opvoeding is een Bijbelse opdracht voor ouders, via de de school kunnen ouders deze verantwoordelijkheid vormgeven”.

Wereldbeeld en onderwijs
Maar wat maakt Mannafields christelijk? Ondermeer het curriculum, zegt Ackerman. “Onderwijs is de wereld verkennen en tegelijkertijd een voorbereiding om in die wereld te functioneren. Christenen hebben een eigen kijk op wat de wereld is. Die is geschapen door God en openbaart wie Hij is. Alles is geschapen met een betekenis. Dit christelijke wereldbeeld heeft gevolgen voor de manier waarop je het onderwijs benadert.”

Wijsheid
“Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt”, citeert Ackerman het Bijbelboek Spreuken. “Wijsheid is op de best mogelijke manier handelen. Het is niet alleen de juiste route kennen, maar ook de kracht en het inzicht hebben die te volgen.”

Dat wil Mannafields zijn leerlingen meegeven: wie God leert kennen, leert zichzelf kennen. “En dat is een groei in wijsheid die nodig is om de dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden.”

Schoolklimaat
Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij de leerlingen als christen voorleven. Ackerman geeft aan dat de christelijke identiteit voelbaar is in de school. Er heerst een positieve, veililge sfeer waarin leerlingen er voor elkaar zijn.

Ouders
Mannafields Christian School wordt niet gefinancierd door de Schotse overheid. Het is niet gemakkelijk het hoofd boven water te houden. “De financiën en leerlingenaantallen maken het lastig”, vertelt Ackerman. De meeste ouders zijn zeer tevreden over de school, maar het is geen gemakkelijke keuze hun kind naar een ‘afwijkende’ school als Mannafields te sturen. Bovendien doet het een beroep op hun portemonnee.

Onderwijssysteem
De Schotse onderwijsinspectie is positief over Mannafields. “Er zijn veel dingen die we hier anders doen dan elders, maar gelukkig kent het Schotse onderwijssysteem genoeg zaken die we graag overnemen. We stellen God centraal in ons onderwijs. Dat geeft het zin.”

Ackerman noemt het een ‘prachtig privilege’ dat Nederland zoveel christelijke scholen heeft. “Verheug je in wat je hebt”, wil hij zijn Nederlandse collega’s meegeven. “Vaar koers op het woord van God, niet op overheidsbeleid dat je zo gemakkelijk afleidt van je werkelijke doel. ‘Alles bestaat in Hem’. Een mooi uitgangspunt.”

Krijg een appelboom 
De Besturenraad ondersteunt Schools 500 Reformation. Meld uw school aan en krijg van ons een appelboom! Meer informatie vindt u hier.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs