U bent hier

Christelijke scholen wereldwijd: Kameroen

Hoe is het om een christelijke school te zijn op Aruba? In Schotland? Of Kameroen? In deze rubriek laten we scholen wereldwijd vertellen wat hen christelijke school maakt. Het zijn allemaal deelnemers aan Schools 500 Reformation. Deze week: Presbyterian Secondary School Ndop in Kameroen.

Presbyterian Secondary School (PSS) Ndop is een kostschool en eigendom van de presbyteriaanse kerk van Kameroen. De school in Ndop opende in september 2013 haar deuren. Het is een post primary school: de leerlingen zijn 10 tot 12 jaar oud.

Mooie toekomst
Omdat de school pas een halfjaar geleden de deuren opende, zijn er nog maar weinig leerlingen, vertelt schoolhoofd Timah Fred Mbafor. Maar hij voorziet een mooie toekomst. “We hopen op meer dan 100 leerlingen in het volgende schooljaar.”

De afdeling Educatie van de presbyteriaanse kerk van Kameroen gaat over de school. Vanuit die afdeling worden de schoolhoofden van de presbyteriaanse scholen aangewezen. Het schoolhoofd van PSS Ndop rapporteert aan de secretaris van die afdeling Educatie.

Op school is niet alleen aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, ook wordt bijgehouden hoe zij zich ontwikkelen op het gebied van sociale vaardigheden, culturele kennis, gezondheid, sport etcetera.

Moraal en godvrezendheid
De Kameroense overheid staat verschillende christelijke missies toe zelf scholen te stichten. Mbafor: “Het primaire doel van de presbyteriaanse kerk van Kameroen is het evangelie te verspreiden. Een van de aangewezen wegen om dit te doen, is via onderwijs. Dat verklaart ook waarom de Presbyteriaanse kerk scholen opent: ze wil leerlingen niet alleen academisch scholen, maar ook bijdragen aan hun morele ontwikkeling en godvrezendheid bijbrengen.”

Een eigen pastor
De school heeft een eigen pastor die waakt over het spirituele welzijn van de leerlingen en medewerkers. Elke schooldag begint en eindigt met bezinning. “We hebben een volle zondagsdienst in onze kerk”, vertelt het schoolhoofd.

Oprechte mannen en vrouwen
“Elke leerling heeft een Bijbel, liedboek en kerkelijk dagboek waaruit we onze dagelijkse schriftlezingen halen. Er is op onze school nadrukkelijk aandacht voor morele educatie en integriteit. Christelijk onderwijs vanuit een christelijk perspectief, dat is wat we willen. Zo leveren we mensen af die waarde hebben voor onze samenleving: oprechte mannen en vrouwen.”

Parttime docenten
Het is niet altijd makkelijk docenten te vinden voor de school. “Vooral in wetenschappelijke vakken als natuur-, schei- en wiskunde. Mensen kiezen dan toch eerder voor lucratiever banen. We zijn daardoor gedwongen veel te werken met parttime docenten.”

De school is voor zijn voortbestaan afhankelijk van giften. Want hoe wel PPS Ndop de reguliere bijdrage vraagt, hebben veel ouders moeite die te betalen.

De Kameroense overheid levert geen financiële bijdrage. Wel inspecteert zij de pedagogische kwaliteit van de school. Want PSS Ndop mag dan wel eigendom zijn van de Presbyteriaanse kerk, ze volgt gewoon het nationale curriculum zoals dat door de overheid is vastgesteld.

Krijg een appelboom 
De Besturenraad ondersteunt Schools 500 Reformation. Meld uw school aan en krijg van ons een appelboom! Meer informatie vindt u hier.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs