U bent hier

Christelijke scholen wereldwijd: Aruba

Hoe is het om een christelijke school te zijn op Aruba? In Schotland? Of Kameroen? In deze rubriek laten we scholen wereldwijd vertellen wat hen christelijke school maakt. Het zijn allemaal deelnemers aan Schools 500 Reformation. Deze week: de Mon Plaisir Kleuterschool op Aruba.

Maar de wijsheid – waar moet je haar zoeken,
en het inzicht – waar is het te vinden?
Geen sterveling kent de weg erheen,
De wijsheid is niet te koop voor enig goud,
noch kan ze in zilver worden afgewogen.
Maar God kent haar wegen
en hij weet waar ze verblijft.
(Job 28:12-23)

Heldere taal, achterin het informatieboekje van de Mon Plaisir Kleuterschool in Oranjestad. De school is protestants-christelijk, “rekening houdend met andere gezindte”.

In het drukke programma
In de dagelijkse schoolpraktijk is zeker aandacht voor de christelijke identiteit, vertelt Roy Keulers van Mon Plaisir. Er wordt dagelijks gebeden bij aanvang van de dag, voor het eten en bij het naar huis gaan. Daarnaast wordt er ook dagelijks voorgelezen uit de Bijbel. “We hebben op ons rooster een kwartier hiervoor. Verder is er altijd ruimte in de nieuwsbrief voor een woord van de dominee.” Bij vieringen wordt waar mogelijk de kerk betrokken. 

“Wij hechten veel waarde aan normen en waarden: elkaar respecteren, eerlijk zijn, elkaar helpen, etcetera. Niet dat je daarvoor per se christelijk moet zijn, maar het is voor ons wel heel belangrijk.”

Maar belangrijker: “De leerkrachten zijn zelf heel goed in staat om in het drukke programma tijd en aandacht te geven aan de christelijke identiteit van onze school.”

Keulers wijst ook op artikel 2 van de statuten van de SPCOA (het bestuur van Mon Plaisir):
“De Stichting stelt zich ten doel het op Aruba bevorderen van opvoeding en onderwijs, gegeven op een levensbeschouwelijke grondslag welke uitgaat van de aanvaarding van de Bijbel als richtsnoer voor alle doen en laten en van Jezus Christus, de Eniggeboren Zoon van God en Zaligmaker der Wereld”

Voormalige aloëplantage
Aruba kent christelijk onderwijs sinds 1955. Op de kleuterschool zitten zo’n 100 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. De school dankt zijn naam aan de voormalige aloëplantage waar de school op gebouwd werd.

Bloeiende gemeenschap
De vraag naar christelijk onderwijs op Aruba is groot, laat SPCOA weten. “Het overgrote deel van de bevolking is katholiek. Er is echter een bloeiende protestantse gemeenschap met 4 kerken, verspreid over het eiland.”

Leerlingaantal stabiel
Aruba telt 6 scholen voor p.-c. onderwijs: 2 kleuterscholen, 2 basisscholen en 2 scholen voor mavo waarvan er van elk een in Oranjestad staat en van elk een in San Nicolas.

“Het aantal leerlingen op onze scholen blijft al jaren nagenoeg gelijk. De reden daarvan is dat onze scholen behoorlijk vol zitten en dat er eigenlijk geen ruimte is voor uitbreiding.”

Waarom kiezen Arubaanse ouders voor een christelijke school? Deels vanwege de kwaliteit en de instructietaal, laat SPCOA weten. “Een deel van de ouders zoekt uitdrukkelijk een protestants christelijke school en voor een deel is het omdat de school in de buurt staat.”

Gezonde school
Mon Plaisir is ook een Gezonde School. Er is niet alleen aandacht voor fysieke gezondheid, maar ook voor sociale en mentale gezondheid. Daarmee wil de “vooruitstrevende, veilige, gezonde, levendige school” haar steentje bijdragen aan een gezondere samenleving.

Ondersteuning van anderen
Keulers meldde Mon Plaisir Kleuterschool aan bij Schools 500 Reformation, een wereldwijd netwerk van christelijke scholen die 500 jaar Reformatie vieren. Keulers hoopt via het netwerk op ondersteuning in het godsdienstonderwijs.

Hij verdiept zich momenteel in Kind op maandag. “Maar het is vaak zo dat een school die er al langer mee werkt, de methode al goed kent, meer eigen gemaakt heeft en heel goed weet wat er in de praktijk werkt en wat niet zo goed werkt.”

Krijg een appelboom 
De Besturenraad ondersteunt Schools 500 Reformation. Meld uw school aan en krijg van ons een appelboom! Meer informatie vindt u hier.


Leerlingen van Kleuterschool Mon Plaisir

 

 

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs