U bent hier

Christelijke scholen Ede werken mee aan spreidingsbeleid

Het christelijk basisonderwijs in Ede gaat meewerken aan het beleid van de gemeente om allochtonen evenredig te spreiden over de scholen in de stad. Dat is vastgelegd in een convenant dat is ondertekend door de gemeente en alle schoolbesturen van openbaar, protestants-christelijk en katholiek onderwijs (PROO, CNS, SKOVV). >>Lees verder

Het christelijk basisonderwijs in Ede gaat meewerken aan het beleid van de gemeente om allochtonen evenredig te spreiden over de scholen in de stad. Dat is vastgelegd in een convenant dat is ondertekend door de gemeente en alle schoolbesturen van openbaar, protestants-christelijk en katholiek onderwijs (PROO, CNS, SKOVV). >>Lees verder

Het convenant sluit aan op een eerder convenant uit 2002. Dat had echter alleen betrekking op de wijk Veldhuizen. Het doel van het nieuwe convenant is om te komen tot een evenredige verdeling van allochtone en autochtone leerlingen over de verschillende basisscholen binnen de wijk, meldt de gemeente in een persbericht. Het convenant bevat verschillende afspraken over maatregelen die integratie in het onderwijs (van achterstandsleerlingen) bevorderen.

De doelstellingen van het convenant zijn te komen tot een afspiegeling van de wijk op de basisscholen, het tegengaan en voorkomen van negatieve effecten van een onevenwichtige spreiding van autochtone en allochtone leerlingen en het bevorderen van de sociale integratie binnen het onderwijs. In Ede-stad staan volgens het CFI 33 basisscholen, waarvan 16 op protestants-christelijke grondslag.

Voorlichting aan ouders over peuterspeelzaalbezoek en bewuste schoolkeuze is een belangrijke maatregel die de integratie helpt te bevorderen. De gemeente wil ook in 2006 het project onderwijsvoorlichting continueren. Vorig jaar is ervaring opgedaan met dit project waarbij voorlichters van allochtone afkomst individuele voorlichting geven aan (allochtone) ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar.

Een van de belangrijkste resultaten van het project is dat de voorlichters gezinnen bereikten die de scholenconsulent nooit bereikt zou hebben. Dit komt doordat de voorlichters de voorlichting in de eigen taal kunnen geven en dat dit in een een-op-een situatie thuis gebeurt.

Een aantal speelzalen merkt dat het aantal aanmeldingen is toegenomen en sommige schooldirecteuren merken dat ouders hun kind eerder aanmelden. Daarnaast ontstaat er door de huisbezoeken ook een beter beeld van de informatiebehoeften van met name allochtone ouders.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs