U bent hier

Christelijke leerkracht onverminderd orthodox

Anders dan vaak gedacht, zijn leraren nog altijd goede dragers van het orthodox-protestantse onderwijs. Dat is een van de bevindingen van Bram de Muynck (1961) in zijn proefschrift Een goddelijk beroep, waarop hij op 10 april 2008 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam hoopt te promoveren.

Anders dan vaak gedacht, zijn leraren nog altijd goede dragers van het orthodox-protestantse onderwijs. Dat is een van de bevindingen van Bram de Muynck (1961) in zijn proefschrift Een goddelijk beroep, waarop hij op 10 april 2008 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam hoopt te promoveren.

"Zowel in het reformatorisch als in het gereformeerd onderwijs zijn mensen verontrust, omdat ze denken dat sprake is van verwatering en een glijdende schaal. Maar mijn constatering is dat leerkrachten onverminderd orthodox zijn en zich sterk identificeren met de zuil waarin ze staan", concludeert de Muynck.

Hij is ook onder de indruk van de gedrevenheid waarmee leerkrachten hun werk doen. "Het is me opgevallen hoe gemotiveerd veel leerkrachten voor de klas staan", aldus de Muynck. "Ze ervaren het echt als een roeping, nog veel meer dan ik vooraf had gedacht." De Muynck, lector Onderwijs en Identiteit bij Driestar Educatief deed de afgelopen jaren studie naar spiritualiteit bij leerkrachten werkzaam in het reformatorische of gereformeerd-vrijgemaakte basisonderwijs.

Hij stelde vast dat voor leerkrachten binnen het orthodox-protestants onderwijs religieuze en pedagogisch transcendente ervaringen tijdens hun werk een belangrijke rol spelen. Leerkrachten weten zich iedere dag bemiddelaars tussen de christelijke boodschap waarvoor ze staan en de kinderen met wie ze werken. Dit komt het meest tot uitdrukking in het vertellen van het Bijbelverhaal. Echter ook in gesprekken met kinderen, het omgaan met moeilijke situaties, het omgaan met diversiteit en het kijken naar kinderen spelen transcendente ervaringen een rol.   Enkele stellingen uit het proefschrift van Bram de Muynck:

  • In de pedagogische spiritualiteit gaat het niet in de eerste plaats om de zelfontplooiing en de maximalisering van het werkplezier van de leraar, maar om het dienstbetoon aan de leerling.
  • De verschillende manieren waarop leerkrachten evangelische invloeden absorberen, bevestigt de spirituele eigenheid van de reformatorische en van de gereformeerd-vrijgemaakte zuil.
  • Reformatorische leerkrachten zijn religieus, maar minder gelovig dan zij wensen. Vrijgemaakte leerkrachten zijn gereformeerder dan zij zelf voor waar houden.
  • Leraren zijn meer ambachtslieden dan professionals. Als leraren professionals genoemd moeten worden, dan is dat niet vanwege de kennisbasis, autonomie en maatschappelijke prestige, maar vanwege de gevormde intuïtie en getrainde reflectie.
PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs