U bent hier

Certificaten voor deelnemers masterclasses waardengedreven bestuur en toezicht

Rika Tulner, Rolf van den Berg, Henny Westdijk, Gert Will, Thijs van Daalen, Frank Konings en Pascal van de Ven: VAN HARTE GEFELICITEERD! 

Bovengenoemde personen hebben op 31 oktober 2017 het certificaat van de VU en Verus in ontvangst genomen. Daarvoor hebben zij zes colleges van vooraanstaande hoogleraren gevolgd, tussendoor gestudeerd, onderzoek gedaan en de colleges en sessies van diverse hoogleraren en docenten vertaald naar hun eigen praktijk. Het bleef niet alleen bij studeren en onderzoek doen, het ging een slag dieper. Er is gereflecteerd op het eigen handelen als toezichthouder of bestuurder. De deelnemers hebben door intervisie veel van elkaar geleerd. Dit alles resulteerde in mooie theses die de deelnemers tijdens de zevende bijeenkomst in de VU presenteerden. Aan elkaar werden positief kritische vragen gesteld en de certificeringscommissie (bestaande uit Rienk Goodijk, Dick den Bakker en Carla Rhebergen) constateerde dat een ieder terecht het certificaat in ontvangst mocht nemen. 

Interesse in de onderwerpen van de theses?

  • Gert Will: Zien, toezien en meezien – versterking van interne checks and balances bij onderwijsinstellingen
  • Frank Konings: Verdraaide organisaties – Governance binnen een verdraaide organisatie: hoe ziet het toezichtkader er dan uit?
  • Pascal van de Ven: Waarden-gedreven besturen in het nieuwe Toezichtskader VO
  • Rika Tulner: Waardengericht van waarde zijn – Mind the gap…
  • Rolf van den Berg en Henny Westdijk: Vertrouwen en opbrengsten bij onderwijsbestuur – hoe vertrouwen invloed heeft op onderwijsresultaat
  • Thijs van Daalen: Toezicht op onderwijskwaliteit – in het bijzonder bij het Speciaal Onderwijs

Starten met de nieuwe masterclasses

In januari 2018 starten we met de nieuwe serie masterclasses. Prof. dr. ir. Rienk Goodijk is de Academic director namens de VU en Carla Rhebergen MCM CMC is de kerndocent namens Verus.
Op 11 december a.s. zijn de intakes gepland bestaande uit een motivatiegesprek en een drijfverentest inclusief terugkoppeling. 

Lees meer informatie en noteer de data van de masterclasses 2018 vast!

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs