U bent hier

CDA: verruiming van vrijheid van onderwijs

Het CDA wil naar een nieuwe invulling van de vrijheid van onderwijs. Daarvoor moet het richtingbegrip worden uitgebreid. Dat staat in het rapport Kiezen en verbinden van het Strategisch Beraad van de partij. Wat het CDA betreft mogen nieuwe scholen ook opgericht worden op basis van ‘dynamische wensen en overtuigingen’ van heden, niet enkel op basis van ‘ontwikkelingen uit het verleden’.

Richtingbegrip
Hoewel het rapport gaat over de koers op lange termijn, kiest het CDA met deze stellingname al positie vooruitlopend op het naderende advies van de Onderwijsraad over Artikel 23. Over het eventueel uitbreiden van het richtingbegrip zijn in het Regeerakkoord geen afspraken gemaakt. De Besturenraad peilt binnenkort onder zijn leden hoe er gedacht wordt over de vrijheid van onderwijs en of een verruiming van het richtingbegrip gewenst is.

Van de ouders
Openbare scholen moeten net als bijzondere scholen, ´eerst en vooral van de ouders´ worden, aldus het rapport. Dan worden alle scholen van onderop gedragen. De christendemocraten vinden dat de overheid zich qua toetsing moet beperken tot de kwaliteit, maar geen bemoeienis mag hebben met de ´pedagogische en meer vormende´ aspecten. Dat behoort namelijk tot het terrein van ouder en school en variatie in aanbod is juist ´zeer wenselijk´.

Waar de kwaliteit van onderwijs nu vooral door de Inspectie van het onderwijs getoetst wordt, is het CDA van mening dat het denken over kwaliteit moet plaatsvinden in relatie tussen school, docenten, leerlingen, ouders en bedrijven.

Lat
Het wekt geen verbazing dat ook op de lange termijn de basis op orde moet, en de lat nog verder omhoog. Het zijn exact de woorden waarin minister Van Bijsterveldt haar huidige beleid altijd samenvat. De basis op orde gaat om het goed wegwerken van taalachterstanden, op jonge leeftijd al naar school en meer maatwerk. De lat omhoog gaat over het exclusiever maken van diploma’s, meer vakmanschap en de mogelijkheid om ook op latere leeftijd nog een startkwalificatie te halen. Ook moet de leerplicht doorlopen totdat een startkwalificatie is behaald.

Voorzorg
Voor ouders moeten werk, zorg en onderwijs beter op elkaar afgestemd worden. Om problemen met kinderen te voorkomen moet er zoveel mogelijk al vooraf ingegrepen worden.

Opvoedingsondersteuning zal niet altijd meer vrijwillig zijn en er moet een betere samenwerking komen tussen onderwijs en hulpverlening. De focus kan zo verschuiven ‘van nazorg naar voorzorg’. Waar het huidige kabinet stevig inzet op contracten tussen ouders en school zegt de langetermijnvisie van het CDA: “Het CDA kiest voor actieve bereidheid  van ouders en school om een bondgenootschap met elkaar aan te gaan zonder dit allemaal in regels vast te leggen”.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs