U bent hier

CDA Kamerlid Van Dijk: 'De eindtoets is niet heilig'

Er moet geen overdreven waarde worden toegekend aan de eindtoets die leerlingen in groep acht van de basisschool maken. Dat stelt CDA Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk in een gesprek met ons maandblad SBM. "Die toets is niet heilig, de uitslag kan nooit alleen de basis vormen voor het advies voor het vervolgonderwijs."

Er moet geen overdreven waarde worden toegekend aan de eindtoets die leerlingen in groep acht van de basisschool maken. Dat stelt CDA Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk in een gesprek met ons maandblad SBM. "Die toets is niet heilig, de uitslag kan nooit alleen de basis vormen voor het advies voor het vervolgonderwijs."

Tekst: Emmanuel Naaijkens

Van Dijk reageert daarmee op een aanbeveling uit het rapport van de Commissie Dijsselbloem om de scholen te verplichten alle leerlingen in groep acht een eindtoets af te nemen. Nu laten veel scholen hun zwakke leerlingen geen eindtoets maken – in de regel is dat de Cito Eindtoets Basisonderwijs.

De wet schrijft overigens alleen voor dat er voor leerlingen die naar mavo (vmbo-t), havo of vwo gaan een toets of test wordt afgenomen. Het CDA Kamerlid, dat o.a. het primair onderwijs in zijn portefeuille heeft, waarschuwt ervoor de betekenis van de eindtoets niet te verabsoluteren.

"Ik ben groot voorstander van het advies van de Commissie Meijerink om voor elk niveau onderwijs de referenties vast te stellen, wat een leerling op een bepaald moment moet kennen en kunnen. Maar bij de advisering na de basisschool moeten niet alleen de cognitieve aspecten meespelen. Een kind kan razend intelligent zijn, maar absoluut niet het zitvlees hebben om zich een half uur in een stuk te gaan verdiepen. Moet je dat kind dan wel de opdracht geven elke dag drie uur zijn huiswerk te gaan zitten maken? Je moet dus ook rekening houden met het karakter en de omgeving van het kind. Als een kwart tot een derde van de leerlingen na drie jaar op een ander niveau zit dan de Citotoets aangeeft, dan hebben we het dus over een breder probleem."

Ruimte voor stapelen Hij is zelf voorstander van een degelijk leerlingvolgsysteem dat een beeld geeft van de ontwikkeling van een kind in de periode van acht jaar op de basisschool. Van Dijk is zelf een sprekend voorbeeld van wat er kan gebeuren als aan de eindtoets een te zware betekenis wordt toegekend. Hij begon ooit op de mavo maar bracht het later tot hoogleraar. Hij steunt daarom het voornemen van minister Plasterk om het stapelen van opleidingen te vergemakkelijken.

"Niet ieder kind maakt dezelfde ontwikkeling door. Bij mij speelde dat ik een jonge leerling was, niet wist hoe ik moest leren, dus ik kwam in de brugklas terecht en ik verzoop. Op een gegeven moment kreeg ik wel de geest en ben ik op een bepaald niveau terechtgekomen. Zo gaat het met heel veel kinderen, dus ik vind dat ik in dat onderwijs ervoor moet zorgen dat er zoveel mogelijk wegen openblijven, zodat iedereen uiteindelijk ook de kansen krijgt om tot volle ontwikkeling te komen." 

>>Lees ook het juninummer van SBM met daarin een interview met het CDA Kamerlid Jan Jacob van Dijk. [1-5-3]

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs