U bent hier

CBS: Onderwijs een grijze sector

Er werken relatief veel ouderen in het onderwijs waardoor deze sector de meest vergrijsde bedrijfstak is. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde leeftijd van het personeel in alle takken van het onderwijs was in 2007 ruim 43 jaar. Meer dan de helft van het aantal werkenden in het onderwijs is ouder dan 45 jaar.

Er werken relatief veel ouderen in het onderwijs waardoor deze sector de meest vergrijsde bedrijfstak is. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde leeftijd van het personeel in alle takken van het onderwijs was in 2007 ruim 43 jaar. Meer dan de helft van het aantal werkenden in het onderwijs is ouder dan 45 jaar.

Het zijn vooral de mannen die het onderwijs een grijs aanzien geven. Zo was in 2007 61 procent van de mannen in het onderwijs 45 tot 65 jaar, tegenover 46 procent van de vrouwen. En een kwart van de mannen in het onderwijs is 55 jaar of ouder. Deze 'grijze golf' gaat de komende tien jaar met pensioen, en mede in combinatie met de bapo is dat een belangrijke oorzaak van het groeiende lerarentekort.

Volgens het CBS werkten er in 2007 ongeveer een half miljoen mensen in het onderwijs. Zij waren gemiddeld 43,4 jaar oud. Op de voet gevolgd door de ambtenaren in dienst van de overheid met een gemiddelde leeftijd van 42,1 jaar. De gemiddelde leeftijd voor de hele werkzame beroepsbevolking was gemiddeld 39,8 jaar oud.

Het CBS stelt verder vast dat het aantal vrouwen met een baan in het onderwijs verder toeneemt. Dat is overigens een internationale trend, zoals blijkt uit Education at a Glance 2008. Van alle leerkrachten op de basisschool was in 2007 al ruim driekwart vrouw. Deze vrouwen waren met gemiddeld 41 jaar zo'n vijf jaar jonger dan hun mannelijke collega's.

De komende jaren zullen dus relatief veel mannelijke basisschoolonderwijzers met pensioen gaan, aldus onderzoeker Jan-Willem Bruggink van het CBS. Tegenover deze leeftijdsgerelateerde uitstroom staat weinig instroom van jonge mannelijke leerkrachten. De laatste jaren was namelijk maar ongeveer één op de negen geslaagden voor de lerarenopleiding basisonderwijs man, aldus het CBS.

WO | HBO | MBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs