U bent hier

CAO-overleg Primair Onderwijs vordert

De werkgevers in het primair onderwijs voeren op dit moment overleg met de vakorganisaties over de uitwerking van het Convenant Leerkracht in de CAO voor het primair onderwijs (CAO PO). De sfeer tijdens de onderhandelingen is constructief. De partijen verwachten dat er medio november 2008 een onderhandelaarsakkoord gesloten kan worden. De onderhandelingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO), met nauwe betrokkenheid van de PO-Raad.

De werkgevers in het primair onderwijs voeren op dit moment overleg met de vakorganisaties over de uitwerking van het Convenant Leerkracht in de CAO voor het primair onderwijs (CAO PO). De sfeer tijdens de onderhandelingen is constructief. De partijen verwachten dat er medio november 2008 een onderhandelaarsakkoord gesloten kan worden. De onderhandelingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO), met nauwe betrokkenheid van de PO-Raad.

De CAO PO bevat afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden van werknemers in het primair onderwijs, zoals arbeidsduur, verlof en reiskosten.

In de nieuwe CAO PO worden vooral de afspraken van het Convenant Leerkracht nader uitgewerkt, zoals een betere beloning voor leraren door invoering van de zogenaamde functiemix, het verkorten van de salarisschalen voor leraren, een toelage voor directeuren en het schrappen van de schaal voor adjunct-directeuren.

Het Convenant Leerkracht is eerder dit jaar afgesloten tussen de minister van OCW en de sociale partners van het primair en voortgezet onderwijs. De werkgevers in het primair onderwijs werden hierbij vertegenwoordigd door de WvPO/PO-Raad. Voor het convenant definitief werd, hebben bestuurders via een rechtstreekse ledenraadpleging hun stem hierover uit kunnen brengen.

De besturen in het primair onderwijs worden geraadpleegd over het onderhandelingsakkoord, waarna de betrokken partijen een definitief akkoord sluiten. De CAO PO krijgt een looptijd van een jaar (van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010). Dit is de laatste CAO, die onder verantwoordelijkheid van de WvPO wordt afgesloten. Per 1 januari 2009 valt de CAO PO onder de verantwoordelijkheid van de PO-Raad.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs