U bent hier

Cao-bepalingen voor combinatiefuncties

De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Daarna geldt een nieuwe cao, waarin de afspraken uit het convenant LeerKracht zijn verwerkt. Een aantal nieuwe bepalingen voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen gelden al vanaf 1 augustus 2008.

De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Daarna geldt een nieuwe cao, waarin de afspraken uit het convenant LeerKracht zijn verwerkt. Een aantal nieuwe bepalingen voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen gelden al vanaf 1 augustus 2008.

De CAO PO-partijen hebben overeenstemming bereikt over een aantal bepalingen die specifiek van toepassing zijn op combinatiefunctionarissen die benoemd of aangesteld zijn op basis van het convenant Impuls Brede Scholen. De afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing op deze groep. Op andere combinatiefunctionarissen is de CAO PO 2006-2008 onverkort van toepassing.

Er zijn ook een aantal cao-bepalingen uitgesloten voor deze groep medewerkers. De CAO PO-partijen hebben hiertoe besloten, omdat de situatie van deze medewerkers op een aantal punten sterk afwijkt van die van andere medewerkers in dienst van een onderwijsinstelling.

De afwijkende bepalingen hebben betrekking op de benoeming/aanstelling, de beëindiging van het dienstverband, de arbeidsduur en normjaartaak en het vakantieverlof van de combinatiefunctionaris.

Er worden twee voorbeeldfuncties aan het voorbeeldmateriaal in FUWA-PO toegevoegd. De bepalingen die de CAO PO-partijen zijn overeengekomen, inclusief de voorbeeldfuncties, vindt u hieronder.

Download

 

 

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs