U bent hier

Canon opgenomen in kerndoelen

De historische canon van Nederland gaat deel uitmaken van de kerndoelen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het kabinet heeft hiertoe besloten op voorstel van de bewindslieden van Onderwijs en Landbouw. De canon bestaat uit 50 'vensters' die samen een overzicht bieden van wat iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland.

De historische canon van Nederland gaat deel uitmaken van de kerndoelen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het kabinet heeft hiertoe besloten op voorstel van de bewindslieden van Onderwijs en Landbouw. De canon bestaat uit 50 'vensters' die samen een overzicht bieden van wat iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland.

Het is de bedoeling dat de nieuwe kerndoelen al per 1 augustus 2009 van kracht worden. De canon is opgesteld door een commissie onder leiding van prof. Frits van Oostrom. Hij geeft in vijftig 'vensters' de hoofdlijnen van de Nederlandse historie weer. Te beginnen bij de hunebedden in 3000 voor Chr. en eindigend met de ontwikkeling van Europa na 1945.

De keuze voor juist deze vijftig items heeft veel reacties losgemaakt. Enerzijds van mensen die vonden dat er andere accenten gelegd hadden moeten worden, anderzijds van mensen die met eigen varianten kwamen. Zo zijn er inmiddels heel wat lokale en regionale canons opgesteld, bijvoorbeeld voor Amsterdam, het Noorden, Den Haag en Eindhoven of voor specifieke terreinen zoals bèta/techniek.

Door het opnemen in de kerndoelen zal de canon mede richting geven aan het onderwijs in geschiedenis (en andere vakdomeinen) in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De 50 vensters van de canon moeten wel worden ingepast in de 10 perioden 'De Rooij' die het kader vormen voor het huidige geschiedenisonderwijs.

>>Meer informatie over de canon: www.entoen.nu

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs