U bent hier

Burgerschapsvorming. Kijk hier in de keuken van collega’s

Scholen zouden het gesprek over burgerschapsvorming meer moeten voeren, dat adviseerde de Inspectie recent. Drie protestantse vo-scholen in Barneveld, Soest en Rotterdam en een zelfstandige werkzaam in het veld van opvoeden en samenleven, namen onlangs deel aan een rondetafelgesprek over de vormgeving van burgerschapsvorming bij hen op school. 

De contexten van de scholen aan de rondetafel van Verus verschillen sterk van elkaar. Van verstedelijkt gebied tot platteland, van orthodox tot open christelijk, van praktijkonderwijs tot vwo. Hoe gaan deze voortrekkers in hun schoolomgeving aan de slag met burgerschap en vanuit welke gedachte? Good practices en good principles werden met elkaar gedeeld. 

Herstellen in plaats van straffen

In Barneveld sluit burgerschapsvorming aan bij de vmbo-leerling en de plattelandsomgeving. De school doet al veel aan sociaal-emotionele vorming en veiligheid en zet burgerschap ook in dat teken. Ook wordt er gewerkt met restorative practice: bij een conflict richt men zich op het herstellen in plaats van op het straffen. 

Debatteren in gemengde teams

De Rotterdamse school werkt samen met drie andere scholen (een pc-school, een evangelische school en een islamitische school) aan het project Debat010. Leerlingen gaan met elkaar in debat over maatschappelijke thema’s. Eerst als scholen tegen elkaar, later in gemengde debatteams. “Normaal ontwijken onze leerlingen moslimjongeren in de stad en vice versa. Achteraf hadden ze het over de mooie ogen van de meisjes met een hoofddoek.” Vanwege het succes van deze pilot wordt het project verder uitgewerkt.

Gamification 

In Soest heeft burgerschapsvorming een plaats tijdens de lessen levensbeschouwing. Men werkt vanuit een Bildungsgedachte waarin persoonsvorming en het vinden van een plek in de samenleving tegelijkertijd plaatsvinden. De werkwijze is modern aan de hand van de principes van gamification, met avatars, punten winnen bij progressie, steeds moeilijker opdrachten, etc. Leerlingen spelen dus een spel in de lessen, waarin ze inhoudelijk werken aan opdrachten. 

Sociale relaties

Ondanks de verschillende contexten en verhalen, zijn alle scholen het erover eens dat burgerschap gaat over sociale relaties. Zij geven graag vorm aan burgerschap in hun context vanuit een grondgedachte die voortvloeit uit hun identiteit: mensen zijn op relatie aangelegd.

“Contact is het leven. Je bestaat als mens in de relatie.” Allemaal verbinden ze dit met het christelijk mensbeeld.

Een uitgebreid verslag van het Ronde Tafelgesprek lees je in het juninummer van Verus Magazine.

Praat mee

Op 12 mei organiseert Verus een volgende rondetafelgesprek Burgerschapsvorming. Praat mee en doe ideeën op!

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs