U bent hier

Burgerschapsonderwijs en lesmaterialen voldoen aan de wet

De onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover verschillend wordt gedacht, zoals bijvoorbeeld seksuele diversiteit, man-vrouwverhoudingen, culturele / etnische diversiteit en de verhouding tussen grondwet en mens- en maatschappijopvattingen. De uitkomst: “De overgrote meerderheid van de scholen met sterke levensbeschouwelijke opvattingen (…) slaagt erin de overdracht van eigen opvattingen goed te combineren met bevordering van basiswaarden en/of tegengaan van risico’s.”

In haar onderzoek naar burgerschapsonderwijs richtte de inspectie zich met name op thema’s waarvan de morele opvattingen van scholen heel anders kunnen zijn dan die in de meerderheid van de samenleving. De uitkomsten staan in het themaonderzoek Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen. Er is “vrijwel geen onderwijs aangetroffen dat in strijd is met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.”

Scholen voldoen aan de wet

De constatering dat scholen zich aan de wet houden ligt in het verlengde van eerdere onderzoeken die de inspectie hiernaar deed. Ook het lesmateriaal is niet in strijd met de basiswaarden. Scholen handelen bij de invulling van hun onderwijs binnen wettelijke grenzen, ook als opvattingen van scholen soms (heel) anders zijn dan dominante opvattingen in de samenleving.

 

Maar gaat u ook een stap verder?

Aan de wet voldoen is natuurlijk één ding, maar Verus ziet dat scholen zich meer en meer buigen over de kwaliteit van hun burgerschapsonderwijs in relatie tot de eigen identiteit. 

 

Hoe zit dat op uw school? Verus ondersteunt u graag, bijvoorbeeld met een sparringgesprek over burgerschapsvorming (gratis voor onze leden!), de Burgerschapsscan of een mooie inspiratiedag. Bekijk het volledige aanbod hier.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs