U bent hier

Bruisend congres markeert fusie Verus en VKO

Een drukbezocht, actueel én feestelijk programma markeerde donderdag het samengaan van Verus en het Centrum voor Katholiek Onderwijs (VKO) in theater Spant! in Bussum. Honderden leden en relaties luisterden naar markante sprekers zoals Ben Tiggelaar, Petra Stienen, Paul van Geest en Awraham Soetendorp. Zij bezochten informatieve workshops, zagen sprankelend theater en praatten bij met elkaar.

Huisbezoek

Volgens voorzitter Wim Kuiper is er in dit tijdsgewricht, met zowel een economische als een ethische crisis grote behoefte aan een beweging die opkomt voor een overheid op gepaste afstand. "We hebben scholen nodig waar het geloof ter sprake komt, waar normen en waarden worden overgedragen en leerkrachten op huisbezoek gaan. Dat brengt ook onzichtbare ouders in beeld. Zo wordt de thuissituatie duidelijker en dat is goed voor zowel het kind als het onderwijs. Lees hier de toespraak van Wim Kuiper.

Wat kan school bijdragen

Kerkhistoricus Paul van Geest vroeg zich af wat katholieke en christelijke scholen kunnen bijdragen aan de vorming van kinderen. Dat zit vooral in de onderlinge omgang, zei hij. Deze scholen kunnen kinderen leren beter om te gaan met onrust, door bijvoorbeeld de dag vanuit stilte te beginnen. Van Geest zei dat leidinggevenden in deze scholen collega's die hun werk niet goed doen de waarheid moeten kunnen zeggen, maar ook woorden van genezing moeten meegeven.

Armoede

Christelijke en katholieke scholen moeten inspelen op het feit dat één op de vijf kinderen tot en met zeventien jaar in armoede leeft, vonden de deelnemers aan De School Draait Door. Kees Terdu, schoolbestuurder in Rotterdam-Zuid, zei in een gefilmde bijdrage dat scholen een extra opdracht hebben om iets toe te voegen. Als voorbeelden noemede hij leertijdverlenging, boekenuitleen en het activeren van ouders.

Extremisme en radicalisering

Tijdens de discussie over radicalisering pleitte Arabiste Petra Stienen voor een onderscheid tussen radicalisering en extremisme. "Radicaal denken betekent buiten de gebaande paden denken, dat moet je kinderen juist leren. Extremisme betekent buitensluiten, dat moet je tegengaan. Maar als je mensen labelt op één aspect van hun identiteit gaan ze dat uitvergroten. Mensen zijn gelaagde persoonlijkheden, en kunnen ook worstelen met die lagen".

Dick den Bakker van Verus betoogde dat een goede omgang van scholen met radiclisering vereist dat schoolteams onderling het echte gesprek aangaan over dit onderwerp. Dit zou volgens hem nog veel meer moeten gebeuren.

Het congres vervolgde met een gevarieerd programma vol workshops, inspirerende sprekers en ontmoeting.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs