U bent hier

Brandbrief sectorraden over bezuinigingen

Het onderwijs dreigt te worden getroffen door € 1,7 miljard aan bezuinigingen als gevolg van het crisisakkoord van het kabinet. Dat schrijven de PO-raad, VO-raad, MBO Raad en HBO-raad in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Het onderwijs dreigt te worden getroffen door € 1,7 miljard aan bezuinigingen als gevolg van het crisisakkoord van het kabinet. Dat schrijven de PO-raad, VO-raad, MBO Raad en HBO-raad in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

De raden vrezen dat de beloofde loon- en pensioenruimte van € 700 miljoen in 2009, oplopend tot € 1.1 miljard in 2011, vervalt doordat het kabinet de bijdrage voor de loonontwikkeling in de collectieve sector op nul stelt. Ook maakt het kabinet geen geld vrij ter compensatie van de verwachte groei van het aantal leerlingen en van het aantal studenten dat langer studeert als gevolg van de crisis. De dreigende bezuinigingen zijn volgens de raden "desastreus voor de ambities om te komen tot kleinere klassen, een betere positie van leraren en het oplossen van het lerarentekort". Ze wijzen erop dat mensen er juist in tijden van crisis voor kiezen om door te leren. "Nu dreigen de scholen zelf de rekening te moeten betalen voor het opleiden van meer leerlingen en studenten. De kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen en studenten komt hierdoor in het gedrang." Ook het Actieplan LeerKracht is "finaal mislukt" als deze bezuinigingen doorgaan, waarschuwen de raden.

In een brief aan de Tweede Kamer bestrijdt minister Plasterk de berekening die de sectorraden hebben gemaakt. Hij noemt het "onwaar" dat de beloofde loon- en pensioenruimte van € 700 miljoen in 2009, oplopend tot € 1.1 miljard in 2011, vervalt, zoals de raden beweren. "Het kabinet keert de arbeidsvoorwaardenruimte 2009 volledig uit conform de gebruikelijke referentiesystematiek en volgt dus de actuele raming door het CPB van de contractlonen in de markt", aldus de minister. "Ook in 2010 volgt het kabinet conform de gebruikelijke systematiek de ontwikkelingen in de markt." Plasterk verzekert verder dat het Actieplan LeerKracht "onverkort" van kracht blijft."De inkorting van de carrièrelijnen en de functiemix leiden zelfs tot een flinke loonontwikkeling voor docenten, terwijl de overige werknemers in Nederland grosso modo op de nullijn zitten", schrijft hij.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs